Hlavními diskutovanými byly podpora získání mezinárodní zkušenosti nejen pro studenty, ale také pro učitele; společné intenzivní programy (BIP); internacionalizace doma; mobilitní okno (mobility window).

Ke dvoudennímu jednání přijali pozvání zástupci zahraničních oddělení z univerzit z Francie, Rakouska, Srbska, Španělska, Belgie, Nizozemí a Německa.

Zástupci z Rakouska sdíleli prezentaci o aktuálním realizovaném BIP programu, kolega z Francie sdílel video: „Learning in the French inclusive school“, zástupkyně ze Srbska přednesly myšlenky a pozvání ke spolupráci v BIP, který připravují. Proděkanka PdF pro internacionalizaci Zuzana Sikorová prezentovala stav internacionalizace v učitelském vzdělávání na OU i přípravu vlastního BIP v této oblasti. Setkání se účastnila také prorektorka pro mezinárodní vztahy Renáta Tomášková a informovala účastníky o strategickém plánu OU v internacionalizaci do roku 2025 prezentací: „Towards the Internationalisation of the Curriculum“.

Kolega z Univerzity Orléans poděkoval kolegyním zahraničních oddělení PdF za příklad dobré praxe, o kterém hovořily na posledním jednání Symposionu v Nizozemí, o systému ESN Ostravská, který převzali a s úspěchem nyní praktikují (Buddy systém pro zahraniční studenty). Z Univerzity Barcelona byl vznesen požadavek na navýšení počtu studentských mobilit z důvodu většího zájmu španělských studentů o studium na PdF, další spolupráce pro PdF OU byla dohodnutá k přípravě uzavření nových interinstitucionálních smluv v rámci programu Erasmus+ s partnery z NHL Stenden Univerzity z Holandska a s Univerzitou Kragujevac ze Srbska.

Příští setkání asociace Symposion se bude konat na půdě Univerzity Orléans ve Francii ve dnech: 11.–12. 05. 2023.

A co se kolegům v Ostravě líbilo?

Možnost placení kartou v MHD, prohlídka centra města s průvodkyní, návštěva Vyhlídkové věže Nové radnice – umocněná krásným počasím s dokonalými výhledy do okolí, procházka v parku kolem řeky Ostravice, ochutnávka tvarůžkové pomazánky a piva Radegast v Radegastovně, stejně jako design Zaječského vinného sklepa zanechaly v účastnících hlubokou stopu.

Co myslíte, že bylo tak výjimečné, že o tom telefonovali svým nejbližším? Teplé polévky! Prý jsou nejlepší na světě.

Dva dny utekly jako voda, ale stihli jsme si kromě jednání i zazpívat pod vedením sbormistra z Holandska a na konci pobytu také v zasedací místnosti děkanátu zatančit speciální katalánský tanec, který nás naučili španělští kolegové.