Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Institut pro německý jazyk v Mannheimu (Das Institut für Deutsche Sprache) je vysoce prestižní a významné vědecké pracoviště, které se věnuje výzkumu a dokumentaci němčiny, a to především s ohledem na její současné užívání.
Mezinárodní vědecká rada byla založena především kvůli navazování a udržování vědeckých kontaktů institutu s univerzitními a vědeckými pracovišti doma a v cizině. Pro Ostravskou univerzitu je zvolení paní profesorky významnou událostí a důkazem, že výuka německého jazyka a vědecká práce na katedře germanistiky je na nejvyšší úrovni. Vědecká rada má zpravidla zastoupení 40 až 60 členů ze zemí celého světa, nejvíce však z evropských zemí. Členové jsou složeni ze špičkových vědeckých pracovníků a jsou zvoleni na základě doporučení vedení Institutu. Pro každého ze jmenovaných je členství v Mezinárodní vědecké radě velkým vyznamenáním a představuje prestižní ocenění i pro domácí působiště. Do Mezinárodní vědecké rady jsou voleni nejlepší němečtí i zahraniční germanisté, kteří se podílí na činnosti Institutu, do které spadá zejména vydávání publikací, příruček a organizace konferencí. Institut disponuje také velkou knihovnou a jazykovým korpusem.