Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prof. Irina Perfiljeva je celosvětově uznávanou profesorkou a odbornicí v oblasti fuzzy matematiky z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM). Po dlouhodobé vědecké spolupráci s lotyšskými kolegy prof. Alexandrem Šostakem a prof. Světlanou Asmuss, s nimiž publikovala několik významných vědeckým publikací, se dočkala dalšího význačného ocenění. Na půdě Lotyšské univerzity v Rize předstoupila před slavnostní vědeckou radu, které se zúčastnil i premiér Lotyšska, a převzala dne 30. září 2019 čestný doktorát. Připomeňme, že v roce 2017 získala titul čestný profesor na univerzitě v Indii, o kterém jsme informovali zde.


Čestná vědecká hodnost doctor honoris causa (zkratka dr. h. c.) je čestný akademický titul, který uděluje nejčastěji akademická instituce osobnosti za významné zásluhy v určitém oboru vědy. Titul je tedy udělován bez studia a skládání zkoušek. Udělení titulu bývá nejčastěji provedeno slavnostním obřadem – promocí. V úvodu své přednášky předstoupila před členy vědecké rady a přivítala všechny přítomné v lotyšském jazyce, což si sklidilo velký ohlas.

K tomuto významnému ocenění společně s kolegy z ÚVAFM gratulujeme a přejeme další nejen vědecké úspěchy.