Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Víťa Kolář, student 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru informační systémy na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, aktivně podporuje na své katedře propojení teorie s praxí. Dobře ví, že během studia na vysoké škole je hodně důležité mít možnost vyzkoušet si všechny nabyté vědomosti v reálném prostředí a konkrétních situacích. Pomáhá pro naše studenty informatiky organizovat nejen odborné stáže a exkurze v různých IT společnostech, ale spolupracuje také na akci s názvem Young professional day. Jde o přijímací pohovory „nanečisto“ ve společnosti Tieto. Navíc patří mezi studenty, kteří při studiu ve vyšších ročnících pracují.
Studium úzce propojené s praxí a s projekty z reálného firemního prostředí jednoznačně umožňuje okamžité efektivní využití teoretických poznatků. Jsou IT společnosti, které se prezentují zde na katedře informatiky a počítačů a nabízejí stáže nebo práci, ale zkušenosti ukazují, že je vždy lepší, aby se studenti podívali rovnou do konkrétních firem. „Nestačí to, že firma přijde „lanařit“ potřebné absolventy k nám na univerzitu. Být na živo přímo v dění samotné firmy je mnohem lepší a motivující, než slyšet prezentaci nějaké firmy v posluchárně univerzity,“ přibližuje Víťa efekt stáží a exkurzí ve firmách. A pokračuje: „Některé věci se ve škole učíme, ale často ani nevíme proč. Až v té praxi si člověk spojí to, co se učí, lépe mu to do sebe zapadne a pak má větší motivaci učit se zdánlivě složité či nezáživné věci. Studentům na katedře pomáhám proto, že si dobře pamatuji, jak jsem se cítil já sám v prváku nebo v druháku. Je dobré umět se orientovat v oboru a najít si ten správný směr, kterým chci jít, rozhodnout se, zda mě baví servery, administrace operačních systémů nebo třeba programování“.
Exkurze, které Víťa organizuje, probíhají nejen ve společnosti Tieto, ale například i ve společnosti CGI nebo Stora Enso a v březnu Víťa naplánoval návštěvu veletrhu Ampér v Brně, kde se zájemci z řad našich studentů podívají na nejnovější trendy elektrotechniky a počítačů.
„Je skvělé, že také díky samotným studentům, jakým je Víťa Kolář, dochází k inovaci spolupráce katedry s externími firmami a vzniká tak nový a efektivnější systém propojení výuky s praxí. Zapojování studentů do reálných praktických úkolů nejen zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce, ale studium je pak pro ně „zábavnější“. Propojování teorie s praxí chceme prohlubovat i nadále,“ dodává vedoucí Katedry informatiky a počítačů PřF OU doc. Hashim Habiballa.