„Rád bych opět pozval jménem Studentské komory AS OU akademickou obec i širokou veřejnost na setkání k výročí 17. listopadu, stejně jako loni začneme symbolickým ošetřením pamětní desky na budově univerzity, která představuje spojení lidí a jejich společnou sílu, která může předznamenat mnohé změny,“ zve Lukáš Slovák na tradiční akci na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

 

Na opečování pamětní desky, ke kterému se studenti sejdou v 15:30, naváže formální část setkání. Od 16:30 si přítomní vyslechnou slovo rektora Ostravské univerzity Jana Laty a předsedy Studentské komory AS OU Lukáše Slováka. Zazní také česká hymna v podání studentů a absolventů Fakulty umění Tomáše Kury a klavíristy Iva Moryse. Pietu na Bráfově ulici uzavře přípitek a rozsvícení svíček.

Rád bych opět pozval jménem Studentské komory AS OU akademickou obec i širokou veřejnost na setkání k výročí 17. listopadu.

Atmosféru 17. listopadu pak studenti přenesou do blízké Knihovny OU, do nově otevřené Studovny Jacquese Rupnika. „Připraveny jsou krátké bloky tematických přednášek, komponovaný vstup hudby a slova o kontroverzní osobnosti Emila Háchy a také vědomostní kvíz,“ představuje doprovodný program Lukáš Slovák.

Emila Háchu, postupně rehabilitovaného československého politika, který byl nazýván „z německé milosti český prezident“, připomeneme v kontextu 150. výročí jeho narození. „Smyslem pásma je naznačit to, jak se vyrovnáváme díky výzkumu historie se stereotypy. Připomeneme Háchovy snahy o záchranu českých studentů. Hudební ukázky nastíní to, jakou hudbu mu darem posílali čeští skladatelé a jak ho lid karikoval v satirických písních. Zazní i repertoár dvojice Voskovec a Werich,“ přibližuje téma, které 17. listopadu otevřeme, dramaturg vstupu o Háchovi doktor Viktor Velek z Fakulty umění.

Na závěr si účastníci vyzkouší své znalosti o událostech 17. listopadu nejen z období 30. let, ale hlavně z 80. let 20. století u kvízu, který připravili studenti naší Filozofické fakulty.

Více na Facebookové události.