Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

9. listopadu 2016 podepsali primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata a rektor VŠB – Technické univerzity profesor Ivo Vondrák Memorandum o spolupráci.
Ostravská univerzita je již od svého vzniku před 25 lety bytostně propojena s Ostravou a místním regionem. A jsme velmi rádi, že podpisem memoranda dostane toto propojení podobu systematické spolupráce. Tuto spolupráci zahájíme projektem strategickým pro univerzitu i město – přípravou nové budovy Fakulty umění a Centra zdravého pohybu na Černé louce, jako součástí budování univerzitního City Campusu – Univerzity ve městě,” řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.
Pro spolupráci byly vymezeny zejména tyto oblasti: rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce, budování pozitivního image města a regionu, společné kulturní, sportovní a společenské aktivity, spolupráci při realizaci strategických rozvojových projektů města a univerzit, odborné poradenství, zvýšení povědomí o možnostech studia v Ostravě, podporu vynikajících studentů formou stipendia města Ostravy a podporu projektů v rámci vyhlašovaných dotačních titulů města Ostravy.
„Jedním z klíčových dlouhodobých cílů Ostravy, na kterém panuje všeobecná shoda, je podpora vzdělanosti, jako podmínky urychlení rozvoje města i celého regionu. Realizaci tohoto cíle si neumíme představit bez strategického partnerství s univerzitami. Spolupráce mezi městem a oběma veřejnými univerzitami již sice dlouhá léta a dobře funguje, ale uzavřením Memoranda o spolupráci ji chceme potvrdit a pozdvihnout na novou vyšší úroveň,“ přiblížil význam dohody primátor Ostravy Tomáš Macura.