Naprosto úžasná atmosféra, zvídaví zájemci o studium, sdílní vyučující, stejně jako studenti Ostravské. Těmito slovy můžeme popsat Den otevřených dveří, který se konal v pátek na všech šesti fakultách Ostravské univerzity. Na ty osobně dorazily téměř tři tisíce zájemců o studium!

„Velmi děkujeme všem, kteří se rozhodli Ostravskou navštívit a věříme, že dokázali její všudypřítomnou přátelskou a inspirující atmosféru načerpat do nejvyšší možné míry. Obrovské poděkování patří taktéž všem srdcařům – zaměstnancům a studentům Ostravské – reprezentujícím studijní programy, fakulty a univerzitu jako takovou,“ říká mluvčí Ostravské univerzity Jitřenka Navrátilová. Byť na vyhodnocení přesných čísel ještě čekáme, již v tuto chvíli lze jednoznačně mluvit o úspěchu – a to díky téměř trojnásobnému nárůstu návštěvníků napříč fakultami oproti loňskému ročníku.

Návštěvníky zajímaly studijní programy i nový kampus

Uchazeči se nejčastěji ptali na náplň studia jednotlivých programů a jejich kombinace, přijímací řízení, ale také možnosti vycestování do zahraničí či praxí v průběhu studia. Že mnoho dotazů padalo také na zbrusu nový a zanedlouho otevřený City Campus Ostravské univerzity potvrzuje studentka Kateřina Pavlusová z Pedagogické fakulty, kde studuje na Katedře studií lidského pohybu. „Rozhodně bylo vidět, že se na něj uchazeči těší. Nejvíc je zaujal neobvyklý exteriér budovy sportu, multifunkční schodiště, ovál ve čtvrtém patře i střešní sportoviště. Velmi je potěšilo, že pro jejich ročník bude kampus plně k dispozici v celé své kráse,“ popisuje Kateřina s tím, že ona osobně se velice těší na nově vzniklou studentskou náplavku na břehu řeky Ostravice.

Nejvíc uchazeče zaujal neobvyklý exteriér budovy sportu, multifunkční schodiště, ovál ve čtvrtém patře i střešní sportoviště. Velmi je potěšilo, že pro jejich ročník bude kampus plně k dispozici v celé své kráse.

Velký nárůst návštěvnosti zaznamenali také na Fakultě umění, kam dorazilo téměř o 250 procent více uchazečů než v loňském roce. „Za tento počet jsme samozřejmě velice rádi. A jelikož uchazečům chceme představit také nové a špičkově vybavené prostory budovy v novém kampusu, plánujeme ještě dodatečný Den otevřených dveří. Právě na ten pozveme všechny zájemce o studium uměleckých programů vyučovaných v nových prostorách City Campusu,“ říká proděkan pro umění a vnější vztahy Fakulty umění doktor Petr Maceček.

Vysokou účast potvrzují také ve Welcome Centre Ostravské univerzity, které se začalo plnit rychle po zahájení páteční akce. „Velmi mile mne překvapil vysoký zájem uchazečů, kteří se s námi rozhodli zkonzultovat nejen svou volbu studijního oboru, ale také i budoucí kariérní dráhy. Hovoří to o tom, že jim budoucí léta strávená na vysoké rozhodně nejsou lhostejná. Pevně věřím, že jsem všechny návštěvníky individuálních konzultací pomohla nasměrovat na správnou cestu,“ uvádí Lenka Lapišová z Poradenského a kariérního centra OU.

Přihlášky je možné podávat do 15. března

Pokud se někteří zájemci o studium na Ostravské nestihli Dne otevřených dveří zúčastnit anebo je třeba napadly nové otázky, mohou se na pracovníky univerzity i nadále obracet. „Při obecnějších dotazech mohou využít kontaktů na Poradenské a kariérní centrum. Pokud jde o otázky zaměřené na již konkrétní studijní programy, doporučujeme zkontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty,“ připomíná mluvčí univerzity. Kromě toho je vždy možné spojit se i prostřednictvím sociálních sítí, ať již jde o Instagram, Facebook, Twitter nebo třeba TikTok.

Všem zájemcům o studium na Ostravské už zbývá jen poslední krok k odstartování cesty za jejich jedinečným životním příběhem. Jaký? Přece podat si přihlášku na svůj vysněný obor na Ostravské univerzitě. Přihlášky se podávají elektronicky, a to do 15. března 2023. Více informací, stejně jako přehled fakult i studijních oblastí, zájemci najdou na webu studujOstravskou.cz.

Fotografie: Jana Greplová & Nela Parmová