Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Výstava se koná v galerii atria Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě ve dnech 1. až 29. září 2015. Galerie je otevřena v pracovní dny od 8 hod do 18 hod. Vernisáž výstavy se uskutečnila 1. září 2015.
Foto z vernisáže: Beáta Sklářová.


Prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný je externím akademickým pracovníkem Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Patří do týmu pracovníků Ostravské univerzity, kteří se podílejí na dlouhodobém vědecko-výzkumném kontaktu se skupinou japonských univerzitních pracovníků a doktorandů v oblasti rozvoje teorie a aplikací oborů fuzzy množinové matematiky a fuzzy logiky. Pravidelné každoroční společné odborné semináře jsou pak nejen platformou pro odborné prezentace a diskuze, ale přináší jejich účastníkům také hluboké zážitky a dojmy ze vzájemného poznávání svých zemí. Fotografická prezentace Miroslava Pokorného je odrazem právě tohoto druhého aspektu – vyjádřením jeho osobních zážitků z této neobyčejné ostrovní země. Země, jejíž poutavé exotice nelze uniknout.
Uprostřed hluboké evropské noci již nad japonskými ostrovy vychází slunce. Devítihodinový časový rozdíl musí do svých pocitů zakalkulovat každý, kdo se chce – byť nakrátko – s touto krásnou exotickou zemí ztotožnit. Kdo je přitom připraven vnímat tuto zemi (také) skrze objektiv svého fotoaparátu, stává se účastníkem dvojnásob nadšeným, okouzleným a šťastným.
Vystavený soubor fotografií má jediný cíl – přenést tyto emoce na diváka. Je především soustředěn na nositele, pro Evropana okouzlujícího životního stylu – Japonce jako takové. Soubor barevných snímků podtrhují exotickou krásu japonských dětí, dívek a žen. Vyzdobená kimona uchvacují a okouzlují svojí nádherou a jedinečností, profesionální gejši a maiko pak svojí majestátností a neopakovatelným půvabem. Prostředí budhistických a šintoistických svatyň nebo nádhera japonské přírody tvoří navíc rámec pro dokumentaci neopakovatelných dojmů a zážitků. Japonsko je země, kam se může stále každý vracet, země, která nezevšední a lidé, kteří imponují.
Prof. Miroslav Pokorný
Pokorný-portrét
Absolvent oboru Tvůrčí fotografie ostravské Základní umělecké školy, fotografování se věnuje ve svém volném čase již čtrnáct let. Je členem Fotoklubu Ostrava. Fotografuje přednostně digitální technikou na malý filmový formát. Svoje abstraktní snímky černobílé, v posledních letech i dokumentární reportážní fotografie barevné, vystavuje na autorských i společných domácích i zahraničních výstavách.