Pokud máte zájem o žurnalistiku, chcete se seznámit s prací televizního reportéra nebo píšící novinářky, osvojit si nové dovednosti a vyzkoušet si je v praxi, pak je tento modul právě pro vás. Během dvou semestrů se seznámíte se základy žurnalistické práce, naučíte se rozlišovat mezi různými žurnalistickými žánry a některé z nich využívat v praxi. Vyzkoušíte si volně dostupné nástroje na tvorbu audiovizuálních obsahů a na vlastní kůži poznáte prostředí ostravského studia České televize a redakční práci v Deníku N.

Modul trvá 2 semestry a se skládá ze 6 předmětů. V letním semestru na vás čeká Úvod do žurnalistiky (vyučující: Miroslav Vlček, Katedra sociologie), Psaná žurnalistika (vyučující: Adéla Karásková Skoupá, Deník N) a Televizní žurnalistika (vyučující: Radek Wiglasz, ČT Ostrava). V zimním semestru pak následují předměty Dramaturgické praktikum, jehož součástí je příprava absolventského projektu; Praxe v médiích, kterou bude možné realizovat v ČT Ostrava nebo v Deníku N, a Expertní blok s přednáškami vybraných odborníků a odbornic z české mediální praxe. Výuka všech předmětů bude probíhat blokově, vždy v rámci jednoho dne (bude upřesněno).

Přihlašování do modulu probíhá prostřednictvím e-přihlášky od 19. 12. 2023 do 31. 1. 2024. Modul je zařazen v sekci kurzů Celoživotního vzdělávání (CŽV). Vzhledem k povaze modulu je jeho kapacita omezena na 20 osob. Výběr studujících proběhne na základě hodnocení motivačních dopisů, které jsou nutnou součástí přihlášky.

Motivační dopis by měl mít následující strukturu: 1) motivace ke studiu modulu; 2) dosavadní zkušenosti s tvorbou mediálních obsahů; 3) očekávání od studia modulu. Při hodnocení motivačního dopisu bude brána v potaz i jeho stylistická stránka. Rozhodnutí o ne/přijetí do modulu bude všem sděleno do 5. 2. 2024. Do modulu se mohou hlásit studující Ostravské univerzity, přičemž studijní program, stupeň ani forma studia nehrají roli.

Garantem modulu je Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D. V případě jakýchkoliv dotazů jej kontaktujte e-mailem na adrese: miroslav.vlcek@osu.cz.