Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 9. prosince proběhlo v Aule setkání se zahraničními studenty. Kromě účasti děkana doc. Tomáše Jarmary a proděkanky pro zahraniční vztahy doc. Diany Svobodové přijali pozvání také katedroví koordinátoři fakulty, studenti, prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů prof. Jan Lata a institucionální koordinátorka programu Erasmus+ Ing. Karina Dráberová.

Zahraniční studenti společně se studenty Ostravské univerzity zazpívali v úvodu 3 písně pod vedením doc. Jana Spisara. Následovaly prezentace o zahraničních univerzitách a o zemích, ze kterých studenti na Pedagogickou fakultu studovat přijeli. Prezentace uváděla Mgr. Ivona Cindlerová, která je se studenty připravila ve výuce.

Na závěr setkání španělské studentky předvedly tradiční tanec: „Sevillanas“ a student z polské univerzity za doprovodu kytary zazpíval česky písně od Karla Kryla a skupiny Olympic.

V neformální části setkání mohli studenti ochutnat typické české vánoční cukroví a guláš.

Ráda bych tímto poděkovala všem zúčastněným za přípravu předvánočního setkání. Vyučujícím, kteří učí v cizích jazycích zahraniční studenty a katedrovým koordinátorům fakulty přeji klidné vánoce a vše nejlepší do následujícího roku 2015.

Mgr. Ivana Schmejkalová

Finsko Kyrylo P1020661 P1020662 P1020663 P1020668 Polsko sbor II sbor sevillanas studenti zpěváci ze Španělska Španělsko Švýcarsko a Polsko Švýcarsko