Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve čtvrtek 27. září proběhlo setkání děkana Pedagogické fakulty doc. Tomáše Jarmary s předsedou Výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Mgr. Václavem Klausem. V průběhu schůzky byly diskutovány některé aktuální problémy českého školství. Tématem rozhovoru byla také Ministerstvem školství připravovaná revize Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a podpora případného posílení vzdělávací oblasti Jazyka a jazykové komunikace a Matematiky a její aplikace, a to s ohledem na neúspěchy českých žáků u maturitních zkoušek v českém jazyce a matematice.
Oba aktéři schůzky se rovněž shodli na podpoře usnesení Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR z března letošního roku, které vyzývá MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání, aby v rámci prováděné reformy RVP neaplikovaly do českého vzdělávacího systému Rámec kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy, který nepovažuje za klíčové hodnoty obsažené v Ústavě České republiky, jako například svobodu či vlastenectví, a naopak zavádí hodnoty nad rámec Ústavy České republiky.

V. Klaus ml. a děkan doc. Jarmara


V. Klaus ml.