Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prosazování protikorupčních nástrojů na legislativní i strategické rovině je jeho dlouhodobým tématem. Za své působení získal řadu ocenění, mimo jiné také cenu Asociací PR agentur „za neúnavnou aktivitu ve vedení Transparency International, která napomohla tomu, že téma korupce se dostalo absolutně do popředí zájmu.“ 8. listopadu si můžeme poslechnout jeho přednášku na téma Protikorupční politika: Lekce z USA také v prostorách Filozofické fakulty. Zveme proto studenty, akademiky i veřejnost k poslechu. Přednáška se koná v rámci cyklu přednášek absolventů Fulbrightova stipendia a pod záštitou rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty.
 
úterý 8. listopadu 2016, 14:10 hodin
Budova Filozofické fakulty, Třída Čs. Legií 9, posluchárna E309
 
Mgr. David Ondráčka, M.A.
Absolvoval politologii a politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti (2000) po předchozím studiu mezinárodních vztahů a politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Jako držitel Fulbrightova stipendia strávil v roce 2013 semestrální vzdělávací pobyt na Columbia University v New Yorku. Přes deset let působí v mezinárodní nevládní organizaci Transparency International, od roku 2008 v pozici ředitele české pobočky. Specializuje se na politickou korupci, střety zájmů, fungování veřejné správy, veřejné zakázky a korporátní daňové úniky. Působí také jako pedagog na několika vysokých školách, kde vyučuje předměty z oboru politologie a ekonomie související s veřejnou správou, s potíráním korupce a hospodářské kriminality. Roku 2009 obdržel Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové, udělenou Velvyslanectvím USA v ČR za obranu demokratických svobod. David Ondráčka je ženatý a má dvě dcery. Trvale žije v Praze.
 
Fulbrightovo stipendium
Je vysoce prestižní program financovaný českou a americkou vládou, který umožňuje českým občanům studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dává možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, která pak vybírá stipendisty v otevřené soutěži. Program každoročně podpoří necelých 40 českých občanů. Základními předpoklady uchazečů o stipendium je české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny. Fulbrightovo stipendium podporuje všechny obory – humanitní, přírodovědné i technické, přičemž základním kritériem výběru je kvalita uchazeče a jeho projektu.