Fakulta umění Ostravské univerzity se letos v říjnu účastnila poprvé v rámci programu Erasmus+ nového typu aktivity nesoucí název Blended Intensive Programme (BIP). Tento konkrétní zahraniční počin nesl název Trittico 2022 a proběhnul ve spolupráci s Gustav Mahler Privatuniversität für Musik Klagenfurt (GMPU, Rakousko) a Conservatorio Statale di musica Jacopo Tomadini Udine (TOMADINI, Itálie). Díky půlroční intenzivní spolupráci vyučujících a Erasmus+ koordinátorů mohl vzniknout mezinárodní soubor mladých hudebníků, který během pěti dní připravil premiéru tří velmi náročných skladeb, které byly dílem studentů skladby GMPU a TOMADINI. Speciální koncert proběhnul v novém koncertním sále GMPU a díky nadstandardně kvalitnímu provedení sklidil dlouhý a bouřlivý potlesk.

Jedním z účastníků reprezentujících Fakultu umění Ostravské univerzity byl student hry na violu pan Dominik Cvek.

Dominiku, jak jste se dozvěděl o možnosti účastnit se Trittica 2022?

O tomto projektu jsem se dozvěděl díky panu prof. Michelovi a panu prof. Macečkovi, se kterým jsme nacvičovali smyčcové trio pro tento projekt.

Scénář takové akce se může někomu zdát docela divoký. Jak působil na Vás?

Pro mě jako interpreta v té době ještě hudbou 21. století nepolíbeného jsem tuto možnost přijal s velkým nadšením.

S ostatními hudebníky jste se viděli poprvé až v Klagenfurtu nebo už proběhlo nějaké setkání dříve?

Ano, měl jsem možnost se předem seznámit s lidmi, kteří hluboce zasahovali do tohoto projektu, a to přes aplikaci Zoom. Díky tomu jsem se seznámili s organizátory celého projektu, skladateli a dirigenty.

Před osobním setkáním v místě konání jste měl spíš strach? Trému? Nebo jste se těšil?

Vůbec ne, těšil jsem se na nové prostředí, a hlavně na skvělé hudebníky z Rakouska a Itálie.

Celých pět dní v Klagenfurtu jste neustále jen nacvičovali nebo probíhaly i jiné aktivity organizované GMPU?

Zkoušky probíhaly ve dvou fázích, a to ráno a v podvečer. Uspořádání zkoušek bylo někdy velmi vyčerpávající, občas se díla musela probírat velice dopodrobna, čímž už člověk ztratil hodně energie a potom všem se musel snažit zahrát všechny skladby v jeden celek se vším všudy. Na zkouškách nás doprovázelo ustavičné zastavování kvůli nesrovnalostem v partech a sjednocení toho základního rytmu a intonace. Potom kdo chtěl, mohl navštívit workshopy a přednášky, které byly velice zajímavé a naplňující. Např. Improvizace jako sólo hráč, anebo i jako člen menšího komorního uskupení.

Jak byla tato stáž zajištěna finančně? Hradila nějaké náklady Vaše fakulta? Mohl by si účast na takové akci dovolit třeba i student, který má hlouběji do kapsy?

Ano, musím říct, že podpora naší univerzity byla dostatečná natolik, aby si ji mohl dovolit jakýkoli student naší univerzity.

Započítává se absolvování tohoto projektu nějakým způsobem do studijních výsledků?

Naši pedagogové hlavních či komorních oborů nám tuto aktivitu započítali jako účast na Interpretačním semináři, který je pro nás studenty velmi důležitým předmětem, a některým mým spolužákům se účast na tomto projektu uznala za předmět Komorní hra nebo Mobilita.

Mnoho studentů se do podobných aktivit nechce třeba zapojit kvůli obavám z toto, že budou muset čelit vyřizování hromady dokumentů a zařizovat mnohé praktické záležitosti. Jakou zkušenost máte Vy? Byl Vám někdo oporou? Navedl Vás někdo, co a v jaký okamžik dělat?

Podle mého úsudku to nebylo administrativně až tak moc náročné. Bylo nutno zajistit potřebné dokumenty k výjezdu do zahraničí. Jak bývá zvykem bylo nutné si vyřídit zdravotní pojištění a pro řidiče byla nutnost mít kvůli jakékoli nehodě havarijní pojištění. Potom pár dokumentů, se kterými nám pomohla Erasmus+ fakultní koordinátorka paní Alexandra Bočková, za což jí moc děkujeme.

Jak byste celkově hodnotil projekt Trittico 2022? Obohatil Vás nějak? Můžete této zkušenosti nějak ve svém budoucím životě využít?

Pro mě to byla zajímavá a dobrá zkušenost jak v hraní, tak v navázání kontaktů s umělci a pedagogy z jiných zahraničních vysokých škol a poznávání nového prostředí.

Kdyby se ještě někdy naskytla možnost, šel byste do něčeho podobného znova?

Určitě bych neváhal.

Co byste vzkázal svým váhajícím kolegům? Mají využít příležitost a zajímat se o zahraniční mobility, které jim Fakulta může zprostředkovat?

Určitě ano, a pokud budou mít možnost vycestovat aspoň na půl roku či déle na studijní pobyt, ať neváhají.

A měl byste pro ně nějakou dobře míněnou radu na závěr?

Modlete se a pracujte.