Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pořádá již tradičně besedy a autorská čtení se známými osobnostmi literárního života. Nejen svým studentům, ale také dalším zájemcům o současné literární dění se snaží přiblížit osobnosti spisovatelů a spisovatelek z oblasti tvorby pro děti, mládež i dospělé, usiluje o spontánní konfrontaci autorů a jejich čtenářů.

            Před koncem roku 2014 tentokrát do přednáškového sálu fakulty pozvala spisovatelku Petru Braunovou, která je známá svým širokým žánrovým záběrem od titulů pro dospělé, např. biografie Kamily Moučkové nebo Niny Divíškové, až po knihy určené dospívajícím (Pozorovatelka či Kalvárie) a dětem. Právě dětské knížky jsou v její tvorbě dominantní, a proto velmi často pořádá besedy pro děti základních škol, aby jim přiblížila své dílo a pomohla jim vstoupit do světa literatury. Za všechny dětské knížky uveďme např. Tramvaj plná strašidel, Ema a kouzelná kniha, O chlapci, který spadl z nebe a další.

            Beseda s autorkou měla stěžejní téma, a to že „pod kůží jsou všichni lidé stejní“ a že navzdory všemu utrpení stále toužíme po obyčejném lidském štěstí. V duchu této myšlenky jsou velmi často modelováni její hrdinové, kteří jsou nějakým způsobem odlišní, ale vytrvale hledají své místo ve světě a touží po naplnění svých snů.

            Účastníci besedy se Petry Braunové ptali zejména na její cestu ke psaní, zajímali se o inspirace k jejím příběhům i o předobrazy literárních postav. Ve vtipných odpovědích autorky se dozvěděli mnohé ze zákulisí vydávání jejích knih nebo spolupráce s ilustrátory, byli svědky mnohdy ryze osobních reflexí na téma rodiny, vztahů mezi lidmi i problémů současného světa. Závěr besedy pak patřil autorskému čtení z nejnovějších autorčiných textů. Netřeba dodávat, že celá beseda sklidila u posluchačů značný ohlas, ve kterém zazněla výzva k brzkému návratu P. Braunové na půdu Pedagogické fakulty OU.

 002 003