Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

S potěšením informujeme celou akademickou obec Ostravské univerzity, že vítězkou se stala studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studia Bc. Markéta Smitalová ze třídy Mgr. Karla Doležila.
Markéta tímto úspěchem rozšířila již tak početné řady absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity, kteří se dokázali prosadit při náročných konkurzních řízeních do orchestrů symfonických (např. Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů Zlín) či operních (např. Národní divadlo Praha, Národní Divadlo Moravskoslezské, Moravské divadlo Olomouc) a zastávají tam významné umělecké pozice.
Smitalova Marketa