Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Program Dne Země v Komenského sadech je připraven od 9 do 17 hodin opět ve spolupráci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Střediska volného času Moravská Ostrava.
Na návštěvníky akce čekají tematické areály s těmito názvy: Voda, cola a my, (Bio)fyzika jak ji (možná) neznáte, Programujeme roboty, Vůně a barvy přírody, Život kolem nás, Co s odpady?, Voda v krajině, Počasí, Z čeho je složena země, Přírodní katastrofy, Země ve Vesmíru, Přírodní pokusy a další…
Děti mohou soutěžit ve vědomostních otázkách, na které získají odpověď právě na tomto Dni Země. V 10:00 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže „Květinové pohlazení“.
Budou připraveny soutěže a hry pro děti i dospělé s přírodní tématikou, dále například stezka „Po stopách přírody“ nebo Loděnice pod hradem, která se představí ukázkou slalomu, projížďky na lodích a soutěžích ve vodáckých dovednostech či malou feratou.
Odpočinout si můžete ve sportovním a relaxačním stánku, na koloběžkojízdě, při třídění odpadu, výtvarném tvoření s odpadovým materiálem nebo u sázení rostlin „Hravé bylinky“. Budeme taky poznávat přírodu v lesích a na lukách a bádat s badatelskými přístroji…
Všichni jsou srdečně zváni!
Podívejte se na pár fotografií ze Dne Země v Komenského sadech z minulého roku: