Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Lidské tělo je velice důmyslně k pohybu uzpůsobeno, a jestliže jej nepoužíváme, ztrácí aktivní svalovou i kostní hmotu, svalová hmota je pak nahrazována tukem, zvyšuje se tělesná hmotnost a s tím přicházejí bolesti kloubů a kostí i další zdravotní problémy, jako je například vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol a cukrovka. Jenomže pokud se rozhodneme rekreačně sportovat, pak ještě stále nemáme vyhráno. Sportovní zranění tvoří v zemích Evropské unie více než 20 % všech zranění. Lékařská péče o zraněné sportovce je nesmírně nákladná. Navíc po zranění následuje dekrementační efekt, což znamená, že aktivní jedinec přestane sportovat a  obává se rizika dalšího zranění. Kladné účinky pohybové aktivity na zdravotně orientovanou zdatnost se v důsledku zranění vytrácí.
Výskytu zranění či onemocnění nelze zcela zabránit. Je však možné redukovat závažnost zranění či dokonce snížit jejich počet. Právě výzkumu faktorů ovlivňujících zdraví v návaznosti na pohybové aktivity včetně rizik pro vznik kardiovaskulárních a metabolických onemocnění i onemocnění pohybového aparátu se věnuje Centrum diagnostiky lidského pohybu na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Provádí výzkum v oblasti kinantropologie, což je věda o pohybu člověka, a zkoumá prevenci svalově kosterních chronických i akutních zranění. Konkrétně se zabývá mechanizmy vzniku přetržení předního křížového vazu, zatížením loketního kloubu a faktory ovlivňujícími jeho poranění vlivem postižení Achillovy šlachy na přetížení svalově kosterního systému při chůzi a běhu či vlivem protetického kolenního kloubu na mechaniku chůze. Na základě výsledků výzkumu Centrum vytváří doporučení jak předejít poškození pohybového aparátu a pro ty, kteří již nějaké zranění mají, jak nemít další navazující zdravotní problémy. Tyto výzkumné projekty jsou řešeny v mezinárodní spolupráci s University of Massachusetts Amherst a Cardiff Metropolitan University.
Unikátním aspektem výzkumu v Centru diagnostiky lidského pohybu je možnost kombinace metod biomechanické analýzy lidského pohybu s metodami fyziologie tělesné zátěže a funkční antropologie v oblasti pohybové aktivity. Centrum tak sdružuje na jednom místě laboratoře, které provádějí efektivní provázaný výzkum.

Kinematická a kinetická analýza pohybu u sportovců v Centru diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Foto: CDLP PdF OU.

Kinematická a kinetická analýza pohybu u sportovců v Centru diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Foto: CDLP PdF OU.


Výzkumný tým Centra diagnostiky lidského pohybu spolupracuje také s výzkumným týmem Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Tato dvě výzkumná centra vytvářejí tým Epidemiologie a prevence a vhodně se tak doplňují. Společně připravují dlouhodobé studie, které umožní po delší časové období deseti a více let sledovat populaci Moravskoslezského kraje z širší perspektivy faktorů, jež ovlivňují zdravotní stav populace v Moravskoslezském kraji. Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu Daniel Jandačka k tomuto společnému výzkumu dodává: „Jako vizi budoucího výzkumu vidíme rozšíření současných diagnostických metod o zobrazovací metody hlubších struktur lidského těla. K tomuto účelu je nezbytné pořízení zobrazovací metody magnetické rezonance, která v kombinaci se současnými výzkumnými technikami, například biomechanickou analýzou pohybu, vytváří unikátní nástroj potřebný k pochopení mechanismů vzniku onemocnění. Jde o diagnostiku, která může urychlit výzkum několika výzkumných pracovišť na Ostravské univerzitě. Ve světě je běžnou praxí, že zobrazovací metody magnetické rezonance slouží kromě klinických účelů v rámci nemocnic i pro účely výzkumné v rámci univerzit.
Díky vědeckému výzkumu příčin nemocí, jejich prevence, diagnostiky a léčení došlo k obdivuhodnému zlepšení zdraví lidí. Existuje nespočet informací o tom, jak pečovat o své zdraví a jak si prodloužit svůj život. Ale věřte, že zdravý životní styl znamená především návrat k pohybu.