Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pojďte se se SOVOU podívat (nejen) pod hladinu Austrálie! Přednášejícím bude prof. Zdeněk Ďuriš. Má zkušenosti z mnoha zahraničních expedic a tentokrát nám povypráví o mezinárodní expedici do Austrálie. Tři týdny mimořádně intenzivního výzkumu zavedly členy expedice na různá místa severní části Velkého Bariérového útesu. Vedle sběru zoologického materiálu mohli účastníci poznat i řadu menších i větších mořských tvorů.
Účelem projektu „CReefs – Census of Coral Reef Biodiversity“ (Soupis organizmů korálových útesů) bylo shromáždit údaje o diverzitě organizmů vázaných na tropické korálové útesy, a to prostřednictvím terénních prací expertů z řady zemí světa. Na tuto expedici byl jako expert na tropické symbiotické krevety přizván také prof. Zdeněk Ďuriš, který nám povypráví bohaté zážitky už následující pondělí 18. dubna v 17:30 v učebně M-427 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.
Nahlédneme do podvodního světa známého Velkého barierového útesu, ale seznámíme se také se suchozemským životem. To vše bude doprovázeno bohatým foto/video materiálem. Více informací naleznete na facebookové události přednášky.
Prof. RNDr. ZDENĚK ĎURIŠ, CSc.
Přednáší biologii bezobratlých a mořskou biologii na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Vystudoval biologii na Lomonosově univerzitě v Moskvě. Do roku 1993 pracoval v Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Ostravě. Svůj vědecký výzkum orientuje na biodiverzitu korýšů a biologii sladkovodních raků. Zúčastnil se řady expedic, například do Arktidy, Vietnamu, Rudého moře, Belize a Austrálie. Je členem Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí (IOC) při UNESCO.
/přednáška je veřejně přístupná a zdarma/