Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Stáhnout (PDF, 585KB)


I. konferenční den / 22. 10. 2019 / Centrum PANT
17.30-17.40 / Registrace
17.40-18.00 / Promítání reportáže Voxpot z Finska o rovnosti vzdělávání
18.00-20.00 / Veřejná debata: Škola a společnost, hledání inspirace
Susanna Bäckman / učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, specialistka na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi – Libor Witassek / nezávislý podnikatel a zastupitel města Opavy – Bohumil Kartous (moderátor) / EDUin, garant expertních studií Aspen Institute CE pro oblast vzdělávání
II. konferenční den / 23. 10. 2019 / Výstaviště Černá louka Ostrava, pavilon A
8.00-9.00 / Registrace
9.00-12.00 / Festival projektů na podporu talentů
Stage č. 1 Mateřské školy
Stage č. 2 Základní školy
12.00-12.40 / Přestávka na oběd
13.00-15.00 / Panelová diskuse: Dnešní dítě a dnešní škola
Jak základní školy reagují na měnící se potřeby dětí, snahy rodičů ovlivňovat směr vzdělávání, nové metody edukace i možnosti odborné podpory? Cílem je diagnostika současného stavu základního školství a hodnocení nástrojů, které využíváme k jeho podpoře.
Irena Borkovcová / oddělení kanceláře ústředního školního inspektora České školní inspekce – Tomáš Bouda / vedoucí centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity –  Jaroslav Jirásko / ředitel ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad – Petr Nilius / klinický psycholog a psychoterapeut – Michal Orság / ředitel EDUkační LABoratoře v Praze – Lucie Plešková / programová manažerka nadace OSF – Martin Tomášek (moderátor) / didaktik Filozofické fakulty Ostravské univerzity, místostarosta pro vzdělávání v Ostravě-Porubě
15.00-15.30 / Přestávka
15.30-17.30 / Kulatý stůl: Hledání vzdělávací strategie na regionální a lokální úrovni
Cílem je příprava dokumentu, který bude definovat priority, cíle a opatření vzdělávací strategie a vzdělávacího systému v dalším období. O změnách ve vzdělávání vyvolaných proměnou společnosti a jejími novými potřebami budou mluvit ti, kteří v této oblasti formulují cíle a vytvářejí k jejich naplňování podmínky, s těmi, kteří je na různých úrovních realizují.
Pavel Czank / vizionář, stratég a match-maker – Andrea Hoffmannová / náměstkyně primátora statutárního města Ostrava Jan Hradecký / děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity – Petr Kopecký (moderátor) / pedagog Filozofické fakulty Ostravské univerzity, člen rady města a řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání v Rožnově pod Radhoštěm – Ivana Marková / vedoucí Planetária Ostrava – Hana Petrová / ředitelka ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba – Dana Schönová / ředitelka MŠ Čs. exilu 607, Ostrava-Poruba – Stanislav Volčík / vedoucí oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání MŠMT
Srdečně Vás zveme!