Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti základních a středních škol mají nyní příležitost vyzkoušet si, jaké to je být vysokoškolákem, umožní jim to Ostravská univerzita, která získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 981.684,- Kč.
Projekt je příležitostí pro nadané žáky rozšířit si své vědomosti i schopnosti. V rámci běžné výuky ve škole totiž často chybí prostor pro práci s nadanými žáky a pro rozvíjení jejich výjimečného nadání. Právě proto se na Ostravské univerzitě otevírá 6 modulů pro žáky a studenty ve věku od 13 do 19 let, do kterých mohou školy nominovat své nadané žáky.
„Nadání je dar, který někdy je a jindy není lehké zvládnout. Nadání představuje radostné učení, operování s fakty, nacházení skrytých a přitom tolik významných souvislostí, ale také kreativitu, emoce a intuici. V českých podmínkách se musí nadaní žáci při naplňování svých potřeb spolehnout na svědomité rodiče, na zodpovědné a obětavé učitele a na podnětné prostředí. Být vysokoškolákem na zkoušku, to je pro nadané žáky ta správná výzva,“ říká docentka Jana Škrabánková z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, která se nadanými žáky zabývá dlouhodobě.
Studenti a žáci budou mít příležitost seznámit se s vysokoškolským prostředím, dozvědět se spoustu zajímavých informací ze svého oblíbeného oboru, vyzkoušet si práci v odborných laboratořích a hlavně se inspirovat k dalšímu zájmu o vědu a výzkum.
„O tyto moduly je obrovský zájem, prakticky hned byla většina z nich naplněna, zbývá jen pár posledních míst v Letní přírodovědné škole a modulu Informatika. Máme velkou radost, že jsme dotaci získali, a že oddělení pro podporu projektů může svou činností přispět k realizaci tolik potřebných aktivit,“ říká vedoucí oddělení Petr Svoboda.
V případě zájmu se školy mohou obracet na Helenu Repaňovou z oddělení pro podporu projektů Ostravské univerzity: helena.repanova@osu.cz.
Projekt Vysokoškolákem na zkoušku (0030/7/NAD/2017) byl podpořen z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017.