Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ostravská univerzita si po celý letošní rok připomíná 30 let, jež uplynuly od Sametové revoluce. Na sklonku podzimu oslavy tohoto zásadního milníku vyvrcholí, a akademická obec i široká veřejnost se tak může těšit na řadu pozoruhodných akcí opředených tématem svobody a demokracie, které se ponesou nejen ve studentském duchu. Pojďte si s námi připomenout hodnoty a principy, na nichž jsme vystavěli pilíře naší současné společnosti!
30 LET SVOBODNÝCH MÉDIÍ / MODEROVANÁ DISKUZE
5. 11. 2019 / 16.00 / místnost E-303 (budova FF OU)
Jaké změny nastaly s nástupem internetu a sociálních sítí a proč je svoboda slova a především nezávislost médií důležitá i 30 let po pádu totality? Jakou funkci plní veřejnoprávní média, sociální sítě a internet? Debatou o proměnách zpravodajství a publicistiky v uplynulých 30 letech, kterou pořádá Filozofická fakulta OU ve spolupráci s Českou televizí, vás provede Robert Antonín. Za Ostravskou univerzitu se představí Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy a Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanistiky, za Českou televizi pak moderátorka Iva Kubánková a Kamil Švec, politolog a analytik ČT24.
AKADEMICKÝ DEN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
12. 11. 2019 / 13.00 / Multifunkční hala GONG
Již tradiční Akademický den Ostravské univerzity se opět ponese ve slavnostním duchu. Ceny rektora tentokrát nepřevezmou pouze zasloužilí akademici a talentovaní studenti, ale i významní obránci svobody a demokracie. Rektor Jan Lata udělí zvláštní ocenění Ostravské univerzity českému historikovi a politikovi Petru Pithartovi a polskému publicistovi a historikovi Adamu Michnikovi. Na stříbrném plátně budou vůbec poprvé uvedena unikátní videa, na jejichž vzniku se ve spolupráci s univerzitou podíleli význační ostravští herci a filmaři a jejichž cílem je upozornit na absurdity totalitního režimu a nezastupitelnost hlasu studentů v naší společnosti.
SEDIMENTY SAMETU / VERNISÁŽ VÝSTAVY
13. 11. 2019 / 17.00 / Galerie Fakulty umění OU (Českobratrská 16)
Celkem třicet českých a slovenských autorů představí unikátní časovou osu mapující vývoj svobody a demokracii od konce totality až po současnost. Do nevšedního projektu se zapojili umělci všech věkových kategorií, ať už pamětníci režimů minulých či mladá generace, která své představy předlistopadové době načerpala především z vyprávění v hodinách dějepisu.
VELVET UNDERGROUND & NĚKOLIK VĚT / VERNISÁŽ VÝSTAV
13. 11. 2019 / 18.00 / Důl Michal
Viktor Frešo je významným slovenským umělcem, který v loňském roce vystavoval na mnoha evropských, severoamerických a asijských výstavách. Jeho malířské i sochařské dílo reprezentuje nejen soudobý umělecký jazyk komunikující aktuální výtvarnou situaci v globálních kontextech, ale angažovaně se vyjadřuje k přetrvávajícím sociálně-politickým, respektive morálním deformacím. Kurátorem výstavy je významný slovenský teoretik a kurátor Vladimír Beskid.
Výstavní projekt NĚKOLIK VĚT je přehlídkou výtvarných prací renomovaných umělců Ostravské univerzity, v některých případech výrazných osobností umělecké scény Sametové revoluce úzce spjatých s polistopadovou kulturní scénou Československa (Daniel Balabán, Pavel Forman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Petr Lysáček, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, kurátoři: Tereza Čapandová).
DEBATA KE SVOBODNÉ TVORBĚ / VE SPOLUPRÁCI S CENTREM PANT
16. 11. 2019 / 18.25 / Masarykovo náměstí
Hosty moderátora Dana Konczyny bude divadelní publicista a novinář Ladislav Vrchovský, dále malíř, performer, fotograf a zástupce Ostravské univerzity Jiří Surůvka a Vladivojna La Chia, výtvarnice, textařka a zpěvačka. Tyto výrazné ostravské tvůrčí osobnosti se setkají, aby spolu hovořili o svobodě i nesvobodě. O svobodné tvorbě v nesvobodě komunistické totality i úskalích svobodné tvorby dnešního, komercí znásilňovaného umění.
SVOBODA SAMETEM ODĚNÁ: SVĚT VČERA A DNES OČIMA STUDENTŮ / MODEROVANÁ DISKUZE
16. 11. 2019 / 20.00 / Masarykovo náměstí
Co znamenala svoboda pro studenty v předrevoluční době? Jak se v uplynulých letech proměnil její význam, a s tím spojené hodnoty naší společnosti? Našli studenti svůj hlas a dokázali si jej udržet? A jak se u nás vyvíjí studentský aktivismus? O různých podobách svobody v čase minulém, přítomném i budoucím bude debatovat Jan Malura, účastník ostravské sametové revoluce a dnes univerzitní učitel, Libor Magdoň, člen studentského stávkového výboru a nyní středoškolský učitel, a Ema Ostřížková, studentka a organizátorka stávek za klima v Ostravě. Moderuje Dan Konczyna.
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VĚNOVANÉ PAMÁTCE STUDENTŮ
17. 11. 2019 / 17.30 / ulice Bráfova
Na Mezinárodní den studentstva odhalí zástupci Ostravské univerzity pamětní desku věnovanou studentům, kteří během Sametové revoluce bojovali za svobodu a demokracii. Autorem první ostravské připomínky listopadových událostí je sochař Jan Šnéberger.
JIŘINA ŠIKLOVÁ: KAM JSME SE TO DOSTALI? / MODEROVANÁ DEBATA
19. 11. 2019 / 13.00 / místnost B-303 (Českobratrská 16)
V rámci oslav 30 let svobody vás zveme na debatu s významnou českou socioložkou a bývalou disidentkou Jiřinou Šiklovou na téma proměn české společnosti po roce 1989. Podařil se Česku „návrat do Evropy“? Vyrovnalo se se svou minulostí? A co nejvíce trápí dnešní českou společnost? Je skutečně tak hluboce „rozdělená“, jak se říká? Debatu, která se soustředí nejen na uvedené otázky, moderuje Roman Vido z Katedry sociologie Filozofické fakulty.
JOSEF JAŘAB: OD NORMALIZOVANÉHO KE SVOBODNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ / MODEROVANÁ DEBATA
21. 11. 2019 / 18.00 / Centrum PANT
O (ne)svobodě ve škole i ve společnosti před listopadem 1989 i po něm bude s amerikanistou, překladatelem a literárním historikem Josefem Jařabem debatovat Petr Kopecký z katedry anglistiky a amerikanistiky. Po Sametové revoluci byl Josef Jařab prvním svobodně zvoleným rektorem v Československu, a to na Univerzitě Palackého v Olomouci. Svou učitelskou dráhu však započal během šedesátých let v Ostravě. Jak se podle něj změnilo vzdělávání v průběhu uplynulých 30 let?
Ostravská univerzita vás srdečně zve k oslavám svobody a demokracie. Pojďte si s námi připomenout klíčové okamžiky našich dějin i současnosti, a důležitost soudržnosti naší společnosti!