Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Novela kromě tohoto malého (leč přívětivého) krůčku pro Ostravskou univerzitu přináší také docela zásadní skok pro některé univerzity v Česku, a to tzv. „institucionální akreditaci“. Ta škole umožní samostatně si schvalovat studijní programy v oblastech vzdělávání, které má akreditované.
Novela přináší také další změny např. ve výši sociálního stipendia, správních poplatků nebo roli Správní rady univerzity. Celé znění novely naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.