Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

17. listopad je datem, kdy si připomínáme nejen Den boje za svobodu a demokracii, ale i Mezinárodní den studentstva, jehož světový význam má kořeny právě v českých moderních dějinách. Dne 28. října 1939 vyrazili do ulic lidé, kteří u příležitosti připomínky vzniku Československa pokojně demonstrovali proti tehdejší nacistické okupaci. Demonstrující davy byly násilně rozehnány pořádkovou policií a jednotkami SS – nacisté na místě zavraždili pekaře Václava Sedláčka a smrtelně ranili studenta lékařství Jana Opletala. Po jeho pohřbu následovaly další demonstrace, které vyústily v rozhodnutí Adolfa Hitlera uzavřít české vysoké školy a popravit 9 studentů, přičemž více než 1 200 dalších bylo transportováno do koncentračních táborů. Na základě těchto tragických událostí byl den 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Stalo se tak na Mezinárodním studentském zasedání v Londýně v roce 1941.

Pohřeb Jana Opletala Foto: VHÚ


O celých 50 let později zaplavily české ulice opět tisíce lidí. Vše začalo pietním pochodem Nezávislého studentského sdružení STUHA, jenž měl uctít památku obětí nacistického teroru. Občané tehdejšího Československa této příležitosti využili k vyjádření nesouhlasu s totalitním režimem, jehož otěže v rukou pevně třímala komunistická strana více než 40 let.

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických. – Václav Havel

Sametová revoluce Foto: Jiří Kruliš, Michal Kalina (ČTK)

Svobodo, kam kráčíš?

Jak se za posledních 30 let česká společnost změnila? Jak jsme s nově nabytou svobodou naložili a poučili jsme se z chyb minulých? Dokážeme si svobody vážit a kultivovat ji tak, aby nám v budoucnu neuvadla? I tyto otázky provází akce, které Ostravská univerzita během letošního roku pořádá u příležitosti připomínky klíčových událostí, které zásadně ovlivnily vývoj české společnosti. V červencových týdnech jsme téma svobody zahalili do festivalového hávu a celkem šest jejích podob jsme představili na legendárním festivalu Colours of Ostrava, a to v podání šesti osobností ze šesti fakult, které se představily v diskuzích na UNIVERcity stage. S nadcházejícím podzimem se ale blíží množství dalších velkolepých vzpomínkových akcí s význačnými hosty, které jsou určeny nejen akademické obci.
„Ostravská univerzita si je vědoma své role vzdělávací instituce, která je mostem mezi odbornou a širokou veřejností. Samotný vznik naší univerzity je neodmyslitelně spjat s přerodem naší společnosti v demokracii, a i proto je pro nás blížící se kulaté výročí nanejvýš významnou událostí, jež si zaslouží patřičnou pozornost,” uvádí k oslavám rektor Ostravské univerzity Jan Lata. Připravované oslavy 30. výročí proto nezůstanou pouze u reflexe historické, nýbrž se zaměří i na kritické zhodnocení dosavadního vývoje a projevu demokracie na poli společenském, politickém, ekonomickém i vědním.

Svoboda navždy v paměti Ostravy

Město Ostrava se díky iniciativě studentů Ostravské univerzity dočká vůbec první důstojné připomínky zmíněných událostí. Pamětní deska, na jejíž podobu a realizaci je v těchto dnech vyhlášeno výběrové řízení, bude slavnostně umístěna na rohu ulic Českobratrská a Bráfova již na podzim.
„Samotná revoluce byla z velké části v rukou studentů, a proto taky od nás, studentů, přichází iniciativa na její připomenutí v Ostravě. Našim cílem je zřídit pamětní desku, která bude hodnotným uměleckým dílem a důstojnou připomínkou Sametové revoluce v Ostravě, která zde bohužel chybí,“ říká Stanislav Ožana, místopředseda Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity.

Všechny tváře svobody

Ostravská univerzita přivítá řadu osobností, které zásadně přispívají k utužování demokratických principů v různých oblastech. „Je potřeba kriticky zhodnotit, kam jsme se za těch 30 let posunuli a na čem je potřeba do budoucna celospolečensky zapracovat, jako je oblast vzdělávání nebo ekologie. Proto připravujeme také několik diskuzních setkání, které považuji za stěžejní,“ dodává rektor Jan Lata.
Již 23. října se v Galerii Fiducia uskuteční debata s proslulým publicistou a hudebním kritikem Jiřím Černým. 21. listopadu se pak můžete těšit na setkání s literárním kritikem Josefem Jařabem, a to v příjemném prostředí Centra PANT. Dne 12. listopadu nás čeká tradiční Akademický den OU, který se ovšem také ponese v duchu oslav svobody. Čestnými hosty budou historik a politik Petr Pithart a polský historik a publicista Adam Michnik, kteří z rukou rektora převezmou ocenění Ostravské univerzity.
Jednou z vrcholných událostí sametových oslav bude diskuzní panel na Masarykově náměstí, kde po celé čtyři dny bude pro všechny připraven bohatý a intenzivní program v rámci projektu SametOVA, na jehož vzniku se podílí řada ostravských kulturně-vzdělávacích institucí a organizací. Debata Ostravské univerzity s pamětníky a současnými studenty je naplánována na sobotu 16. listopadu. Jeho hlavním cílem je reflektovat angažovanost ve studentském prostředí v minulosti i současnosti a připomenout klíčovou roli mládeže a studentů v občanské společnosti.
Fakulta umění a Pedagogická fakulta připravují dvě jedinečné výstavy věnované tvůrčí svobodě i přelomovému roku 1989. V prostorách Národní kulturní památky Důl Michal se představí ve společné výstavě čeští a slovenští umělci spjatí s polistopadovou kulturní scénou v Česku a na Slovensku. Vernisáž této výstavy proběhne 12. listopadu. Dalším počinem bude výstava Sedimenty sametu, ve které se 30 českých a slovenských umělců ve svých dílech vyjádří k jednotlivým třiceti letům, které uplynuly o Sametové revoluce.
V duchu svobody se ponese i 15. ročník významné mezinárodní konference s názvem Podoby svobody ve španělsky psané literatuře, jež se tentokrát uskuteční na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ve dnech 9. až 11. října zavítá do Ostravy přes třicet proslulých osobností hispanistické komunity z celého světa – Kolumbie, Mexika, Polska, Peru, Kostariky, Německa aj. „Skrze literaturu a uměleckou reflexi se 30 let po pádu totalitních režimů zaměříme na současnou problematiku omezování svobody, její postupně mizení z povědomí lidí jako něčeho důležitého a hodnotného, ale také na možné ohrožení svobody ze strany různých uskupení napříč politickým spektrem,” dodává dr. Jan Mlčoch, vedoucí katedry romanistiky a univerzitní patron letošní konference.
Ostravská univerzita vás srdečně zve k oslavám svobody a demokracie. Pojďte si s námi připomenout klíčové okamžiky našich dějin i současnosti, a důležitost soudržnosti naší společnosti!