Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology) je profesní akademická společnost sjednocující akademiky zabývající se oblastmi souvisejícími s fuzzy modelováním a mající právní a historické kořeny ve Španělsku. Proto se dosud nestalo, že by od dob svého vzniku před dvaceti lety byla konference EUSFLAT organizována v jiné zemi více než jednou, s výjimkou právě Španělska. Ostravská univerzita tuto historii v září přepsala, neboť prvně již konferenci pořádala v roce 2007 v ostravském hotelu Imperial. Podruhé se organizátoři z ÚVAFM již rozhodli pro Prahu, neboť podruhé v jednom městě by zřejmě kandidatura neprošla.


Akce se zúčastnilo 220 delegátů ze 40 zemí, příjmová část rozpočtu překročila 2,4 mil. Kč bez DPH, program obsahoval 176 přednášek, na opening ceremony a úvodní dvě plenární přednášky musela akce opustit prostory spolupracujícího ČVUT v Praze a obsadit největší kongresový sál sousedícího Hotelu International Prague, který i tak praskal ve švech.

Akce dost možná byla největší v historii Ostravské univerzity. „Ačkoliv OU se nějakým způsobem podílela na řadě akcí, které v některých parametrech mohly překonat EUSFLAT 2019, složitě se to dohledává, protože velká část akcí je formálně organizována pod křídly různých jednot či jiných neziskových organizací nebo ve spolupráci s dalšími univerzitami, z nichž jedna přebírá hlavní organizační a účetní úlohu,” říká Martin Štěpnička, organizační předseda akce za OU, na konferenci opětovně zvolený prezidentem společnosti EUSFLAT. A dodává: „Tady tomu bylo jinak, tady bylo od prvního momentu a propagačního předmětu až po poslední fakturu jasné, že OU je hlavním organizátorem. Velké poděkování patří Adamovi Soustružníkovi a Centru marketingu a komunikace. Současně je nutné říci, že bez CIIRC ČVUT bychom nic takto snadno nezvládli. Veliké poděkování patří prof. Maříkovi a musím smeknout před nasazením prof. Navary.“

A jak se velikosti akce dosáhlo? „Praha jako lákadlo udělala dost, ale lokalita nestačí. Dělali jsme kdeco. Letáky šly do celého světa, vedle běžné emailové kampaně, která může dnes již spíše obtěžovat, jsme se zaměřili na použití spektra komunikačních kanálů Facebook, LinkedIn či Researchgate. Na sociálních sítích jsme se neomezili na tradiční letáky, získali jsme všechny důležité lidi z oboru, aby nám přispěli svou zdravicí do video-prezentace zvoucí akademiky k účasti, s kolegy jsme uzavírali veřejné sázky, kolik který den bude zasláno příspěvků, a pak jsme museli dělat kliky podle rozdílu mezi sázkou a realitou – jeden klik za každý zaslaný příspěvek – a poté z toho opět pořizovali videa. Získali jsme na svou stranu řadu organizátorů speciálních tematických sekcí, a ti si již dokáží přitáhnout přispěvatele do svých sekcí sami. Účastníkům jsme poskytli komfortní služby. Některé služby mohli ocenit až po registraci, např. bohatý catering, nebo vhodný kulturní program, nicméně dost možná už po řadě menších námi organizovaných akcí ví, co od nás mohou čekat, v tom snad již máme dobrou reputaci. Všem jsme zajistili neomezené jízdenky v MHD po Praze, zlevněné bydlení ve třech komfortních hotelech, ve dvou zprostředkovatelsky přes přímé rezervační linky, v jednom to touto formou technicky nešlo, a tak jsme celou volnou kapacitu tři čtvrtě roku před konferencí vykoupili a prodávali účastníkům sami. Věděli jsme, že to bude mít pozitivní dopad.“

Akce měla takový úspěch, že IFSA (International Fuzzy Systems Association) – mateřská asociace EUSFLATu – předávala řadu svých cen na slavnostním ceremoniálu před společenskou večeří konference EUSFLAT v Praze, ačkoliv k tomu určený IFSA congress normálně v červnu v Lousianě organizován byl. „Řada oceněných prostě dala přednost naší akci. A my k tomu i díky pomoci Agentury Action M paní Zeithamlové, která se na přípravě a registraci celé dva roky podílela, zajistili úžasné podmínky pronájmem Martinického paláce na Hradčanském náměstí.“

 

Samozřejmě nejdůležitější úspěch byl vědecký. Na konferenci proběhly schůze dvou edičních renomovaných impaktovaných časopisů včetně zastoupení manažerů vydavatelů, kromě vydání sborníku, který se právě indexuje do Scopusu a Web of Science, jsou organizovány speciální čísla pro rozšířené postkonferenční články ve třech časopisech (1x Scopus, 2x WoS), šéfeditoři daných časopisů tvrdí, že si potvrdili mezi účastníky nové kandidáty do edičních rad. A co víc, následující EUSFLAT 2021 bude organizován společně s IFSA 2021 kongresem v belgickém Ghentu, a ještě před koncem EUSFLATu 2019 jsme byli my i Agentura Action M osloveni kolegy z Belgie ke spolupráci. Nejenže je to asi nejupřímnější forma poděkování za dobrou práci, ale  Ostravská univerzita se tak možná zařadí na list organizátorů již potřetí. Dosud nikdo kromě OU akci neorganizoval ani dvakrát. I kdyby tomu tak nebylo, jedinečný počin se podařil prof. Novákovi již nyní, neboť byl hlavním předsedou IFSA kongresu v Praze 1997, poté EUSFLAT 2007 v Ostravě a nyní s prof. Maříkem z ČVUT opět na akci EUSFLAT 2019 v Praze.

Nakonec bychom rádi poděkovali hlavním sponzorům: researchjobs.cz, IFSA, ČSKI, MDPIAtlantis Pressu.