Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Týden přírodovědných předmětů a technických oborů je akce Matičního gymnázia Ostrava, která středoškolákům letos již počtvrté zprostředkuje setkání s lidmi z různých oblastí přírodních věd a techniky. Studenti tak mají možnost rozšířit si obzory a ujasnit si, který obor je nejvíce láká.
„Pro nás je to jedna z cest, jak oslovujeme potenciální uchazeče. Ostravská univerzita každoročně nabízí studentům gymnázia velmi poutavé přednášky na témata, která je zajímají. V minulosti jsem zde přednášel například o evoluci sexu, letos studenty seznámím s omyly a podvody vědců na slavných historických příkladech,“ uvádí docent Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost a jako příklad uvádí známý omyl s doktorem O. Úplavici, který vznikl špatným překladem a záměnou názvu článku se jménem autora.
„Akce je zejména pro studenty 3. a 4. ročníků, kteří se rozhodují o tom, co a kde dále studovat. Přednášky jsou součástí jejich volitelných seminářů. Pro ostatní žáky je připraven doprovodný přírodovědný a technický program,“ uvádí jedna z organizátorek akce z Matičního gymnázia, Mgr. Zdeňka Platošová.
Akce se koná tento týden 23. – 27. listopadu a účastní se jí celkem 14 akademiků z Ostravské univerzity. Níže přinášíme seznam témat, které letos studentům nabídnou.
 
Podvody a omyly vědy / Doc. Mgr. P. Drozd, Ph.D.
Rusko / Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Prevence proti AIDS a HIV / studenti LF OU IFMSA
Jak molekulární biologie přepsala učebnice biologie / Mgr. Tereza Ševčíková
Od krve k chromozomům / RNDr. Mgr. T. Adamus, Ph.D.
Světlo v makro a mikrosvětě / Doc. MUDr. J. Horáček, CSc.
Člověk a mikroorganismy / Mgr. V. Beran, Ph.D.
Zajištění kvality a bezpečnosti zdravotní péče v ČR / PhDr.I.Plevová, Ph.D.
Bez teorie praxe nebude / RNDr. P. Švorc, Ph.D.
ELMAG vlnění, optika / Doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Lidské kosti aneb co nám smrt říká o životě / RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Jak spolu rozmlouvají kobylky a saranče / RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Nanočástice – naděje nebo hrozba? / Doc. Mgr. R. Maršálek, Ph.D.

Z předchozích ročníků

Z předchozích ročníků