Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Místní jméno Hradčany vzniklo z obecného označení obyvatel osady patřící k hradu. Pojmenování, dnes spojované především s panoramatem pražského hradu, se uplatnilo také jako metaforický název pro vyvýšené polohy nebo nápadné stavby.  Ostrava má hned dvoje. Jako Ostravské Hradčany je označováno panorama vysokých pecí průmyslového skanzenu Dolní oblast Vítkovice. Druhé Hradčany najdeme v Porubě. Jedná se o v současnosti již téměř zaniklý název pro místní část přibližně v prostoru za Domem kultury Poklad uchovaný v uličním jméně Hradčanská (zavedeno teprve v roce 1993, původně se nejednalo o samostatnou ulici). Pojmenování vzniklo po první světové válce jako ironické označení nové čtvrti. Vysvětlení jeho původu nacházíme v porubské kronice: „Po urovnání poválečných hospodářských poměrů vrací se život Poruby do normálních kolejí, nastává první stavební ruch – zakládání rodinných domků na mírném severním návrší údolí. Vzniká nová čtvrť Hradčany, název, který se udržel dodnes. Protože tito noví usedlíci, většinou Vítkováci, hlásili se k sociálnědemokratické straně a brzy i ke straně komunistické, přezdili dolení starousedlíci této nové části Rudé Hradčany nebo Bolševický kopec.“
Příště: Hulváky a Hulváty prof. Šrámka