Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Obecný výraz betlém označuje scénu zobrazující narození Ježíše Krista. Jeho původ je v zeměpisném jméně Bethlehem pojmenovávajícím město ležící jižně od Jeruzaléma, kde k dané události došlo. Stejně jako do obecné slovní zásoby, tak i do české krajiny proniklo toto zeměpisné pojmenování. Na mapě Betlémy najdeme především ve východní části Slezska, na střední Moravě a po celých Čechách. Obvykle označují místní části nebo domy, které připomínaly lidem svojí chudobou místo Ježíšova narození, popř. svým uspořádáním a malebností lidové betlémy vyráběné z papíru či dřeva. Rovněž osady, které si v 18. století po vydání tolerančního patentu zakládali nekatolíci, často dostávaly biblická jména, mezi nimi i Betlém (u Poličky a u Sobotky).
Přeneseně se jméno Betlém používá také v přívlastcích, které označují několik měst. Hovoří-li se o Českém Betlému, máme na mysli Nové Město nad Metují, Moravský Betlém je Štramberk a o Horním Benešově se někdy hovoří jako o Slezském Betlému.
Příště: Kde je doma Ježíšek?