Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

 
Vodní toky byly v minulosti velmi důležitými orientačními objekty, které mnohdy určovaly hranice mezi zeměmi, kraji, ale i mezi městskými částmi či pozemky. Podíváme se na původ názvu ostravského Zyfu, který od sebe odděluje Ostravu-Hrabůvku a Ostravu-Hrabovou.
Podle dokladu názvu získaného ze stabilního katastru pro Moravu a Slezsko z 1. poloviny 19. století – Ziw – by mohl být název interpretován jako Živ(ý) potok – tedy potok bystrý, často se rozvodňující – ale to pouze v případě, že bychom neznali okolnosti vzniku a charakter okolní krajiny.
Strouha pojmenovaná Zyf, která tvoří hranici mezi již zmíněnými městskými částmi, vznikla jako nástroj k odvodňování pozemků již na přelomu 16. a 17. století. Jedná se tedy o uměle vytvořený odvodňovací kanál, který sváděl vodu vypouštěnou z rybníků pryč z polí.
 
Je tedy mnohem pravděpodobnější, že název Zyf vznikl úpravou původního středohornoněmeckého obecného pojmenovaní pro mokré místo či bažinatý terén s potůčkem – Seifen, které se na území České republiky vyskytuje v několika adaptacích (např. Zejf, Zajfa), než že vznikl chybným zápisem názvu Ziw / Živ(ý). Je třeba zmínit, že podobu názvu, která je již několik desítek let oficiální, silně ovlivnilo místní nářečí, a tak se ze Seife stal Zyf.
 

Zdroj: <http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>.
 
Příště – Karlův most v Beskydech?