Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nestandardizovaná (lidová) jména míst, většinou vznikají z potřeby rozlišit objekty častého zájmu. Tak například jsou-li v obci dvě restaurace s oficiálním názvem Pohostinství, zajisté mezi lidmi funguje nějaký nestandardizovaný název pro každou z nich, který je od sebe odlišuje.
V hanácké obci Přemyslovice se svého času nacházely tři obchody se smíšeným zbožím. Provozovatelé těchto obchodů se střídali a názvy prodejen se měnily, proto se jako trvanlivější a užitečnější ukázaly být názvy neoficiální, vzniklé z lidové tvořivosti.
Tak se obchodu pana S. pod hlavní křižovatkou říkalo U Kuličky, samoobsluze nad křižovatkou u hlavní autobusové zastávky U Bobra a většímu obchodu v tzv. Dolním konci Na prostředku. Jistě si říkáte, jaké motivace vedly k vytvoření těchto pojmenování. V případě obchodu U Kuličky jméno prostě odkazovalo k zakulacené postavě majitele obchodu, pojmenování Na Prostředku zase referuje o poloze obchodu – nachází se uprostřed místní části zvané Dolní konec. Poněkud delší je cesta k nalezení motivace názvu U Bobra. Jméno se nevztahuje přímo k osobě majitele samoobsluhy, ale k jeho bratrovi. Ten se v minulosti zabýval chovem nutrií, díky čemuž získal přezdívku Bobr. Přezdívka se posléze přenesla i na provozovatele obchodu a odtud na pojmenování celé prodejny.
 
Příště – Jak byste pojmenovali místa na obrázku?