Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Současné město Karviná vzniklo spojením několika historických obcí a nově vzniklých osad s Fryštátem, který se stal jeho centrem, a své jméno získalo přenesením názvu jedné z těchto obcí na celou nově vzniklou aglomeraci. Původní obec Karvinná nebo také Stará Karviná či Karviná 2-Doly dnes již prakticky neexistuje. S demolicí budov Staré Karviné, v důsledku jejich poničení (následky poddolování celé oblasti) se začalo již v 50. letech a pokračovalo se celá 60., 70. a 80. léta. Z celého města zbyl dnes prakticky jen kostel sv. Petra z Alkantary, jehož věž byla kvůli porušené statice objektu dvakrát snižována a jehož osa je vychýlená o 6,8 metrů.
Pojmenování na základě metaforických souvislostí je velice běžné. A proto se nemůžeme divit tomu, že si přeživší kostel vysloužil „živá“ (nestandardizovaná) jména, která jej přirovnávají k turisticky vyhledávané italské památce. Kostelu sv. Petra z Alkantary tak nikdo neřekne jinak než Šikmý kostel nebo Kostel v Pise, přičemž motivaci vzniku těchto pojmenování jistě není nutno vysvětlovat.
 

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.


 

Pamětní deska u kostela sv. Petra z Alkantary.


 
 
 
 
 
 
Příště: Blatenské jezero?