Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Názvy Foldynův potok, Frankův potok nebo Matulákův potok vypadají po formální stránce, jako kdyby patřily nějakým osobám – zde Foldynovi, Frankovi a Matulovi. Ale slyšeli jste už někdy o potoku, který by někomu úředně patřil? Pravděpodobně ne. Vodní toky jsou specifické objekty, které jsou charakteristické svou velikostí, resp. délkou. Jak by tedy mohl jeden člověk vlastnit tak dlouhý objekt? Abychom zjistili, co motivovalo vznik těchto názvů, musíme se podívat po okolí. Snad s trochou štěstí najdeme odpověď. V blízkosti Frankova potoka (katastr obce Morávka) se nachází osada s názvem Frankov, která byla pojmenována po jednom z jejích obyvatel. Osada je tedy nazvaná po osobě a potok podle toho, kudy protéká. Tento vztah bychom mohli vyjádřit i takto: osobní jméno → název osady → název potoka. Jedná se tedy pouze o formální stránku názvu, ne o vyjádření vlastnictví a stejně je tomu i v případě dalších jmenovaných potoků: Foldynův potok protékal přes pozemky, které patřily Foldynovi, a Matulákův potok přes pozemky, které patřily Matulovi.
Neustále tedy musíme mít na paměti, že každé zeměpisné jméno nám sděluje pravdu o pojmenované skutečnosti.

Osada Frankov a Frankův potok (katastr obce Morávka). Zdroj: <http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>.


Příště: Zeměpisná jména v jazykové krajině