Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Onomastika je nauka o vlastních jménech, a tak má co říct v podstatě ke všemu. Dokáže přivést na zajímavé myšlenky i pobavit.
I proto se Jaroslav David se svými kolegy rozhodl uspořádat první onomastické setkání v Ostravě, které bude otevřené veřejnosti. Jeho tématem jsou toponyma (názvy neživých složek přírody či člověkem vytvořených subjektů) jako kulturní dědictví a nositelé paměti míst. Budete se tak moci dozvědět, jak například trampové dali za vznik názvům, jako je Stará řeka nebo Mrtvé dítě nebo jak česká toponyma pronikla do Spojených států.
„Toto setkání jsme s kolegy plánovali už asi pět let, letos to vyšlo díky Studentské grantové soutěži. Chceme, aby tato setkání nebyla čistě jazykovědná, ale mezioborově koncipovaná. Každé z nich tedy ponese jiné téma, tento ročník je propojený nejen s historií, ale i s geografií a antropologií,“ uvádí Jaroslav David z katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
5. 10. 2015 akci zahájí vernisáž výstavy, která upozorňuje na toponymii jako ohrožené kulturní dědictví. „Naše výstava nechce ,křísit‘ zaniklá a nepoužívaná zeměpisná jména, ani nechce pouze mapovat živé názvy. Chce spíše upozornit na jejich hodnotu coby součást kulturního dědictví. Zaměřili jsme se na lokality, které v posledním půlstoletí buď zasáhla velká změna vyvolaná lidskou činností (těžba uhlí – Most, přehrada – Staré Hamry), nebo se jedná o místa, jejichž existence je v ohrožení (těžba uhlí – Karviná, budování přehrady – Nové Heřminovy, záplavová oblast – Ostrava-Hrušov).“
Výstavu doplní rovněž přednáška na toto téma, také v Knihovně města Ostravy. Samotné setkání se pak bude konat 6. 10. 2015, není nutná žádná registrace a přijít může kdokoli. Podrobnosti ohledně programu a místa konání Vám přineseme během září.
FOTO: Jaroslav David