Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve Velké aule pražského Karolina převzal v pátek 23.6.2017 doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha. Stal se tak novým profesorem v oboru sociální práce, a to v pořadí třetím v rámci České republiky. Je to ocenění jeho dosavadní práce v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a publikační činnosti, která má své počátky již v sedmdesátých letech minulého století. Upřímně gratulujeme a přejeme pevné zdraví, invenci a chuť do další tvůrčí práce.
Kolegyně a kolegové z Fakulty sociálních studií OU