Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V minulém týdnu uplynulo právě 29 let od Sametové revoluce a 79 let od tragických událostí, které během nacistické okupace poznamenaly celý český národ. U této příležitosti Ostravská univerzita a VŠB – Technická univerzita v Ostravě podpořily akci nazvanou Oslava svobody, na jejíž přípravách se podílelo Centrum PANT, Cooltour a studentská organizace Younie.
Svou účastí přispěla Studentská komora Akademického senátu OU, jejíž členové spolu s hosty reflektovali minulý, současný i budoucí vývoj a význam studia. Část řečníků se poté přesunula na náměstí E. Beneše, kde zaznělo Slovo svobody, a to z úst zástupců studentských organizací i široké veřejnosti. Děkan Přírodovědecké fakulty Jan Hradecký připomněl, jak je důležité vážit si svobody a jasně se ohradit vůči těm, kteří ji ostatním upírají, ať už v lokálním či globálním měřítku. V neposlední řadě se svým zdařilým a originálním repertoárem vystoupili členové Ostravské bandasky z Fakulty umění, se kterými jsme naladili tóny První republiky.
Průvodu svobody se zúčastnilo téměř 200 lidí, kteří přišli uctít památku obětí režimů minulých a připomenout význam Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Při pietním aktu na Masarykově náměstí zazněla česká hymna v podání herečky, moderátorky a zpěvačky Jitky Smutné, nepostradatelnost svobody připomněl i Leo Žídek, předseda ostravské pobočky Konfederace politických vězňů. Oslavu 17. listopadu završily Ozvěny svobody, tedy debata, které se zúčastnili významní hosté z České i Slovenské republiky.
Děkujeme hostům, kteří přijali naše pozvání, ale vřelé díky patří především široké veřejnosti a všem členkám a členům akademické obce, kteří svou přítomností Oslavu svobody podpořili. Ani dnes není svoboda samozřejmostí, a to se netýká pouze svobody slova, projevu a tvorby, ale i svobodného přístupu ke vzdělání a volby povolání. Važme si toho, že svoboda u nás není cizím pojmem, a mějme na paměti, že nečinností a prázdnými slovy nic k lepšímu nezměníme, ba právě naopak.