Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Srdečně zveme na výstavu Česko – polské mincovní inspirace, která bude zahájená 30. května 2019 v 17:00 hodin v barokním sále Dietrichsteinského paláce v Brně. Součástí vernisáže bude také křest česko-polské publikace Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek Moravského zemského muzea a Slezského zemského muzea.
Výstava i vydaná publikace jsou součástí společného projektu Stopami Poláků ve střední Evropě, na němž se podílí také Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Cílem tohoto projektu je mapování hmotných kulturních a společenských stop polského etnika v českých zemích a rakouském (českém Slezsku).
Samotná výstava se zaměřuje na peněžní historii českých zemí a Polska, a to s ohledem na takové prvky v mincovnictví, které jednotlivé země vzájemně propojují. Jsou to například námětově stejné mincovní obrazy objevující se na denárech ve 12. století, české vzory na polských mincích ve středověku nebo ražba zlatých mincovních nominálů. Dalším společným tématem je mincovnictví Jagellonců v českých zemích, Vladislava II. a jeho syna Ludvíka. Obě země propojuje také česká princezna a první polská kněžna Doubravka, která se objevuje na polských bankovkách 20. století. Ke zhlédnutí jsou počátky mincovnictví v obou zemích, které připomínají vzájemnou provázanost v dějinách mincovnictví v průběhu mnoha staletí.  Většina numismatického materiálu prezentovaného na této výstavě pochází ze sbírek Numismatického oddělení Historického muzea Moravského zemského muzea. Výstava potrvá do 15. 6.
Knižní novinka pro milovníky numismatiky
Nově vydaná publikace Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek Moravského zemského muzea a Slezského zemského muzea /Polskie monety, medale i banknoty  ze zbiorów muzealnych  Muzeum  Ziemi  Morawskiej , Muzeum  Ziemi Śląskiej zachycuje unikátní souhrn numismatického materiálu polské provenience, které jsou uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea a Slezského zemského muzea. Kolekce zahrnuje časové období od 10. po 20. století a obsahuje mince, medaile, náboženské medaile, svátostky a papírové peníze.  Mezi nejvzácnější předměty patří denár Boleslava Chrabrého z 11. století, zlatá medaile ve váze 20 dukátů Vladislava IV. ze 17. století, které jsou uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea. Kolekci Slezského zemského muzea představuje mincovní materiál z období dynastie Jagellonců od 14. století po Listopadové povstání v 19. století.  K nejstarším a nejvzácnějším mincím ze sbírky SZM náleží denáry a půlgroše krále Vladislava II. Jagellonského z let 1386-1434.
Stopami Poláků ve střední Evropě je společný projekt Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Nadace Silva Rerum Polonarum, Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky a Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  w Częstochowie.