Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Fakulta sociálních studií opět boduje v prestižní mezinárodní soutěži sociálních inovací Sozial Marie
Již potřetí je projekt z dílny Fakulty sociálních studií nominován v prestižní mezinárodní soutěži Sozial Marie na udělení ceny za sociální inovaci. Připomeňme 2. místo za osvětovou kampaň o pouličním bezdomovectví pro veřejnost Noc venku z roku 2013 a 1. místo projektu Rychlého zabydlení rodin s dětmi v Brně (Rapid Re-Housing) v roce 2018. Letos fakulta soutěží s projektem „Konzultanti z praxe“ – zapojování lidí se sociálním znevýhodněním do výuky. Celkově se do soutěže přihlásilo 300 projektů z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Chorvatska. Do užšího výběru postoupilo 34 projektů, mezi nimi i projekt Ostravské univerzity. Oceněno bude 15 z nich, a to 1.5.2020 při slavnostním vyhlášení vítězů ve Vídni.
Projekt se zabývá zapojováním lidí se znevýhodněním (například se závislostí, bez domova, s mentální anorexií, zdravotním handicapem či se zkušeností pobytu v dětském domově) do výuky studentů oboru Sociální práce v Ostravě. Jde o první projekt v České republice. Tzv. „konzultanti z praxe“ jsou klienty sociálních služeb a zároveň působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílí své životní příběhy a ve společných diskusích pomáhají studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní situaci. Jejich zkušenost se znevýhodněním je stavěna na rovinu expertním znalostem v oboru.
Zapojením lidí se znevýhodněním se zvyšují dovednosti a kompetence studentů sociální práce, zejména schopnost komunikace a orientace na poli již existujících sociálních služeb. Zkušenost z kontaktu s „konzultanty“ jim pomáhá lépe vybrat oblast sociální práce, ve které se chtějí uplatnit a následně obstát ve výběrových řízeních, zvyšuje jejich míru profesní sebereflexe a rozvíjí komunikační dovednosti. Projekt současně nabízí pracovní uplatnění pro lidi se znevýhodněním v podobě prestižní pracovní příležitosti na univerzitě. Přispívá tím k podpoře sebevědomí, sebehodnocení a rozvoji pracovních kompetencí konzultantů.
Konzultanti z praxe jsou na svou novou roli pečlivě připravování, pomocí výcviků v participativní metodě storytellingu (vyprávění životního příběhu) pod odborným vedením externích lektorů. Storytelling jim umožňuje integrovat jejich zkušenost do svého životního příběhu a otevřeně o ní komunikovat.
Projekt funguje na fakultě od června 2018. První myšlenka na zapojení lidí se znevýhodněním však byla v týmu fakulty diskutována již v roce 2015 po zkušenosti s podobnou iniciativou na Stirling univerzitě ve Skotsku. Podmínky pro vznik skupiny se výsledně podařilo zajistit díky projektu CUP Jsme Ostravská.
Do budoucna fakulta plánuje celý koncept práce s konzultanty z praxe nadále rozvíjet. Již letos například získala zakázku od Moravskoslezského kraje na zapojení konzultantů do netradičního plánování sociálních služeb na obcích a v přípravě je také mezinárodní projekt Erasmus+.
Projektu držme v květnu při slavnostním vyhlášení palce.
Za podpůrný tým Konzultantů z praxe
Eliška Černá
odborná asistentka na katedře Sociální práce