Alice Gojová

Jak probíhala volba nové děkanky nebo nového děkana Fakulty sociálních studií?

Netradiční volby v podmínkách nouzového stavu proběhly 11. 1. 2021. Byla jsem jedinou kandidátkou a senát hlasoval jednomyslně. Vážím si důvěry a podpory kolegů a kolegyň a zároveň je to pro mě velkým závazkem.

 

Mezi docenty bylo v ČR v roce 2017 okolo 25 % žen a mezi profesory 15 %. Čím to je? Svoji roli hraje tradice vnímání řídicích pozic jako mužské záležitosti, tedy stereotypy a předsudky (často nezáměrné a nevědomé). Jedním z našich záměrů na fakultě je s předsudky pracovat s cílem dosahovat větší rovnosti a spravedlnosti ve společnosti.

 

Nabízí se trochu genderově nekorektní otázka, ale čistě ze zvědavosti, jaké je právě na FSS uspořádání žen a mužů? Jsou mezi vámi i muži, kteří by mohli fakultu vést?

Mužů děkanů se zřejmě nikdo na podobné otázky neptá. Ale nedivím se. Ve vedeních fakult či univerzit mají ženy jen 4% zastoupení. Mezi docenty bylo v ČR v roce 2017 okolo 25 % žen a mezi profesory 15 %. Čím to je? Svoji roli hraje tradice vnímání řídicích pozic jako mužské záležitosti, tedy stereotypy a předsudky (často nezáměrné a nevědomé). Jedním z našich záměrů na fakultě je s předsudky pracovat s cílem dosahovat větší rovnosti a spravedlnosti ve společnosti. Možná i skutečnost, že v řídicích pozicích jsou na naší fakultě ženy, může přispět k narušování těchto schémat a k větší diverzitě. Zvláště za situace, kdy se fakultě daří a má úspěchy. Podle výsledků výzkumu King, Correll, Jacquet, Bergstrom, West z roku 2013 muži čelí menším sociálním sankcím za sebechválu ve srovnání s ženami. A zpět k vaší otázce. Ano, na FSS jsou muži a i takoví, kteří by ji mohli vést.

 

Co myslíte, že stojí za Vaší oblibou na FSS?

Myslím, že věc děkanství není věcí obliby, ale spíše důvěry, a to oboustranné. Společně hledáme způsob, jak být otevřenější a zralejší organizace. Všichni se učíme.

 

V rámci ČR má naše FSS dost výrazné zastoupení. Nikde jinde nemají Konzultanty z praxe, říká se, že naše fakulta opravdu připraví studenty do praxe. Jak vidíte FSS vy v kontextu dalších českých univerzit?

Obory sociální práce a zdravotně-sociální péče mají na fakultě dlouhou tradici a v rámci oboru má naše pracoviště nejen v celorepublikovém srovnání vysokou úroveň. V rámci tohoto formátu nelze zmínit všechny okolnosti a významné osobnosti, které k tomu přispěly. Myslím si, že jedním z významných faktorů je to, že máme jasný cíl a shodu na hodnotách. Někdy se něco nepovede, ale to patří k životu a může nás to vždy někam posunout.

 

Máte nyní nastavený nějaký dlouhodobý plán nebo vize, kam by měla fakulta směřovat nebo co dále rozvíjet?

Vize je podstatná, tu máme. Plány jsme připraveni upravit a přenastavit, pokud se ukáže, že nevedou k cíli. Ráda bych využila tohoto prostoru a poděkovala za spolupráci všem kolegům a kolegyním, a to nejen z fakulty, ale z celé univerzity a dalších partnerských institucí. S jejich podporou se fakultě podařilo v posledních 4 letech projít nesnadným procesem akreditačních změn se ziskem institucionální akreditace, akreditace doktorského studia a habilitačního a profesorského řízení. Dařilo se nám v získávání výzkumných projektů a publikování v prestižních evropských a světových časopisech a monografiích, ale i transfer poznatků do praxe. Společenský dopad všech našich činností je pro nás zásadní.