Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V letošním ročníku měla fakulta své aktivity rozprostřeny do tří stanovišť. Jedním z nich byl areál Lékařské fakulty, pak Dolní oblast Vítkovic a také kyvadlová doprava tzv. „Vědecký bus“ spojující tato dvě místa.

V areálu na Syllabově ulici si mohli návštěvníci/ce vyzkoušet na vlastní kůži bezbariérovost ve městě při jízdě na vozíku, dále si prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky v Centru pro rodinu a sociální péči z.s,, dále si zahrát sportovní hru s názvem BOCCIA, navštívit integrační klub Brána nebo si na speciálně upraveném sportovním vozíku vyzkoušet florbal.


Na trase ze Syllabovy ulice (LF OU) do Dolní oblasti Vítkovic si mohli také návštěvníci/ce cestující „Vědeckým busem“ vyzkoušet zážitkové cestování – aneb jaké to je cestovat se zrakovým postižením v MHD, vyzkoušet si zapůjčené kompenzační pomůcky či využít osobní asistence 3 vyškolených průvodkyň (2 studentek a 1 pedagogické pracovnice)
.
V Dolní oblasti Vítkovic připravili společně fakulta a ASLIDO program pro účastníky/ce Noci vědců s názvem Mobilita v bydlení. Skrze divadelní aktivity jsme otevírali téma ubytoven a diskutovali chystaná omezení doplatků na bydlení. Návštěvníci/ce mohli také shlédnout kreslenou výstavu o spekulacích s bydlením a jejich důsledcích, často v podobě chátrajících domů a růstu bezdomovectví a jak se proti takovým postupům dá bránit. V neposlední řadě si mohli vytvořit pohlednici s tématikou domova.
Děkujeme všem účastníkům a účastnicím za návštěvu a organizátorkám a organizátorům za bezproblémovou realizaci aktivit.
Odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU