Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Noc venku. Akce, která propojuje lidi bez domova, veřejnost a neziskové organizace, a to s jednoduchým cílem: Přiblížit problematiku bezdomovectví veřejnosti z různých úhlů pohledu a přispět tak k eliminaci černobílého vidění tohoto problému. „Lidé bez domova nejsou jen ti, kteří přespávají v parku na lavičkách. Jsou to i rodiny s dětmi na ubytovnách, matky s dětmi v azylových domech nebo senioři ohrožení chudobou. Mít domov je základní lidské právo a potřeba, která není v naší společnosti z nejrůznějších důvodů naplňována a uspokojována,“ vysvětluje Dominika Najvert, organizátorka Noci venku v Ostravě.
„Noc venku nabízí prostor k osobnímu setkání v méně tradičních rolích, než jsme zvyklí. Lidé se zkušeností bezdomovectví jsou zde v roli organizátorů, veřejnost naopak přespává venku. Především se ale potkáváme jako lidé. Učíme se tak od sebe navzájem, budujeme vzájemnou citlivost a solidaritu,“ vysvětluje smysl akce spoluzakladatelka české Noci venku Eliška Černá z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.
Princip je jednoduchý: Přijmout výzvu a přespat jednu noc venku na ulici. Vyzkoušet si jen na jednu noc, jaké to je být bez domova. Líbivá atrakce se během noci mění v realitu života na ulici. Ráno pak přichází společná snídaně – na ulici. Zážitek přináší poznání a s ním také tolik potřebné a často chybějící pochopení.
Noc venku ale není jen o přespání. Jde také o odpolední událost, během které mají lidé možnost setkat se s těmi, kteří mají zkušenosti s životem bez domova. „Vstupenkou“ na akci jsou trvanlivé potraviny v hodnotě minimálně 50 korun. Návštěvníci si mohou zakoupit „noclenku“ – tedy poukaz na noc v noclehárně, kterou pak mohou člověku bez domova věnovat. Je zde řada praktických workshopů a lidé se mohou seznámit také s fakty, která vyplývají z výzkumu.
První česká Noc venku, která se inspirovala ve Velké Británii (kampaň Sleep Out), se konala v roce 2012 v Ostravě. „Tehdy jsem ještě jako studentka doktorského oboru Sociální práce kampaň realizovala ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR. Bylo důležité propojit všechny místní neziskové organizace, které se tématu bezdomovectví věnují,“ vzpomíná Eliška Černá.
Za pět let existence si akce získala své příznivce, ale každý rok láká také nové tváře. „Noc venku pamatuje několik spáčů školního věku. Funguje jako sněhová koule, nabaluje na sebe lidi a realizuje tak svůj potenciál přispět ke spravedlivější a solidárnější společnosti. To je něco, co nejde naplánovat ani předvídat, tohle už vytvářejí samotní lidé, kteří se Noci venku účastní,“ uzavírá spoluautorka projektu.
Ostravská Noc venku se konala již po šesté, a to 23. listopadu od 18 hodin před bývalou Menzou Ostravské univerzity na ulici Reální. Dorazilo celkem 120 lidí a 31 se odhodlalo k přespání venku. Mezi nimi byly dokonce i tři sedmileté děti. Akce se ale zároveň konala na 18 dalších místech doslova napříč Českou republikou (od Mostu až po Hodonín). V každém městě má akce trochu jinou podobu, všechny však jdou za stejným cílem. Pomyslným koordinátorem akce v republice zůstává ostravský tým dobrovolníků.
„Ostatní města organizují Noc venku samostatně, my však máme samozřejmě přehled a poskytujeme jim podporu hlavně při organizaci prvního ročníku,“ uvádí Dominika Najvert, která rovněž stála u zrodu projektu a nyní je jeho hlavní koordinátorkou. „V roce 2015 jsme také uspořádali setkání organizátorů Noci venku napříč republikou, další výměnu zkušeností, postřehů a inovativních nápadů plánujeme na rok 2018,“ doplňuje.
V Ostravě také tradičně bývá největší návštěvnost akce a největší počet „spáčů“, letos poprvé město původu Noci venku překonal Dvůr Králové nad Labem, který přilákal 300 návštěvníků a 68 spáčů. Jedním z míst konání je i Olomouc, kde se organizace letos poprvé ujala Univerzita Palackého.
„Organizací a podporou akce chceme podpořit osvětu v oblasti problematiky bezdomovectví a vyvracet mýtus, že lidé bez domova si za svou situaci mohou sami a jsou to jen ti, co žebrají kolem nádraží a v centrech měst,“ uvádí hlavní koordinátor olomoucké Noci venku Ondřej Martínek z Univerzity Palackého a dodává: „Akce navíc spadá do našeho vnímání univerzity jako nositele morálních hodnot demokratické společnosti a podporovatele občanské společnosti.“
Podobně vnímá smysl této akce také rektor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata. „Ostravská univerzita je hrdým partnerem Noci venku a já si velmi považuji toho, že tato aktivita vznikla na půdě naší univerzity. Její nosnou myšlenku vnímám hluboko ve smyslu této akce – solidarita a porozumění jsou základní principy fungování demokratické společnosti, které Ostravská univerzita coby veřejná vysoká škola plně podporuje,“ uvádí Jan Lata a dodává, že podle něj je Noc venku velmi povedená akce co do realizace i programu.
FOTO: Petra Petřeková