Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Původní kolonie Nový York v dnešní části Karviná-Doly prezentovala v předválečné době novější způsob výstavby těchto celků. Chceme-li danou lokalitu situovat přesněji, uveďme prostor mezi Orlovou-Lazy, Karvinským lesem a původní Hoheneggerovou kolonií (dnes nezastavěný prostor mezi ulicemi ČSA a Havlíčkova), tedy dnes na rozhraní Orlová-Lazy a Karviná-Doly v rovině s nynější vodní plochou Liberďok. V čem však spočíval rozdíl mezi těmito novostavbami a koloniemi z 19. století? Zaprvé se již nestavěly v blízkosti závodů, ale i v oblastech vzdálenějších od středu města a jeho podniků. Zadruhé bylo při jejich realizaci myšleno také na zakomponování stromů, dětských hřišť a podobně. Za třetí byly tyto kolonie lépe situovány a více propracovány, co se týkalo vzhledu. Nový York se nacházel u lesa a každý dům byl řešen samostatně jak v celkovém pojetí, tak v detailech. Právě malebný dojem odlišoval tuto kolonii od těch předchozích, které však již v době její výstavby byly poznamenány dlouhodobým užíváním.
Rovněž havířovská krajina pamatuje Nový York. I v tomto případě se jedná o původní kolonii, která se rozkládala v dnešní části Havířov-Prostřední Suchá, konkrétněji v prostoru vyčleněném dnešní hranicí Prostřední a Horní Suché, ulicí Obvodovou, Na Pavlasůvce a místní železnicí.

Záznam o osadě Nový York v Karviné z první poloviny 20. století


Příště: Finské domky, Finská osada v české krajině