Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Právě rozmanitost a osobitost prací studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia katedry výtvarné výchovy, které vznikaly v zimním semestru tohoto akademického roku v ateliéru malby Mgr. Pavla Formana, M.A., Ph.D., dala výstavě tento neobvyklý název.
Výstava mapuje to nejlepší z tvorby každého ze studentů, pojítkem je pouze místo vzniku a chuť představit, co se rodilo v průběhu minulých měsíců pod jejich rukama. V Galerii jsou vystaveny malby osmi studentů: Kryštofa Myšky, Adama Podaného, Miroslavy Riedlové, Venduly Marcové, Nikol Starcové, Barbory Mrázové, Petry Rybaříkové a Terezy Wolgemuth Drnovské, a celý prostor střeží přísným zrakem také Buffalo Bill z obrazu malíře Pavla Formana, který malbu na katedře vede. Studenti si výstavu sami zorganizovali – od návrhu a realizace plakátu přes instalaci obrazů, publicitu v místních médiích až po zahajovací vernisáž. Byli tak i sami sobě kurátory, samozřejmě pod pedagogickým dohledem Mgr. Tomáše Koudely, který výstavu v ČEKÁRNĚ také úvodním slovem zahájil.
Galerie ČEKÁRNA byla založena roku 2015 Komisí mládeže, sportu a pro volný čas v Bolaticích a od té doby je využívána nejen pro umělecké výstavy, ale konají se v ní i různé přednášky, cestovatelské besedy, vědomostní kvízy a komornější koncerty. Galerie má kolem sebe spoustu přátel a lidí, kteří ji nejen navštěvují, ale i podporují. Veliké díky patří Janu Duxovi, který se samotným nápadem vzniku galerie v Bolaticích přišel, a panu starostovi obce Mgr. Herbertu Paverovi, který galerii podporuje a také se pořádaných akcí účastní.
Výstava Neutrální forma byla zahájena vernisáží 5. února a potrvá do 5. března 2018. Stojí za to vidět, že o schopné a aktivní studenty nemá ani Pedagogická fakulta nouzi. Tak na viděnou v Galerii ČEKÁRNA v Bolaticích u Opavy, kterou můžete oslovit třeba s realizací výstavy i VY!