Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Se začátkem nového akademického roku představí Ostravská univerzita ve spolupráci s Konfuciovou třídou nabídku výuky čínského jazyka. Zájemci si mohou zapsat kurz Čínštiny pro praxi.  Hodiny budou probíhat v budovách Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty pod taktovkou kvalifikovaných rodilých mluvčích.
Studenti dostanou možnost seznámit se se základy čínského jazyka, reáliemi a uměním. Pro dychtivé zájemce jsou pak připraveny i navazující kurzy na vyšších jazykových úrovních. Úspěšní absolventi kurzu mají šanci zúročit své jazykové znalosti na trhu práce, nebo pak přímo v Číně, kam se mohou s Ostravskou univerzitou podívat díky mobilitnímu programu VIA.
Kurz Čínština pro praxi si můžete právě nyní zapsat v sekci „C“ předmětů pod zkratkou FF/KLA/OCP1X.
Nepromarněte možnost rozšířit si své obzory za hranice našeho světadílu!
Více informací o Konfuciově třídě získáte na následujících odkazech: