Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Knihovna byla založená v roce 1667 papežem Alexandrem VII. jako knihovna Univerzity Studium Urbis, což byla vůbec první univerzita v Římě, již nechal vystavět v roce 1303 papež Bonifác VIII.
V roce 1670 byla knihovna zpřístupněná široké veřejnosti s celkovým počtem 35 tisíc titulů knihovního fondu. Knižní dary pocházely od významných italských představitelů, jako A. De Angelis, G. Panzani, V. De Pretis, knihovní fond tvořily také duplikáty z Apoštolské knihovny ve Vatikánu a taktéž ze soukromé, posmrtně darované sbírky knih, tzv. „Libreria impressa“ od vévodů provincie Urbino.
V roce 1935 byla knihovna přestěhována do dnešních prostor v budově Rektorátu, v kampusu Univerzity Sapienza na náměstí Aldo Moro.
Jedná se o veřejnou knihovnu spadající od roku 1975 pod Ministerstvo kultury. Je příjemcem regionálního povinného výtisku (regionu Lazio). Fond tvoří převážně dokumenty zaměřené na literaturu, historii a právo. Knihovna má ve svých skladech uloženo přes milion titulů, z toho 452 tisíc tvoří rukopisy, 673 tisíc inkunábule a přes 15 tisíc titulů pochází z 16. století. Najdeme zde nejen monografie, ale také časopisy, mapy, autobiografie, dopisy a kresby.
Při vstupu do knihovny si uživatelé musí uložit veškerá svá zavazadla do skříněk. Pro vstup do knihovny je nutná registrace, která je však zcela zdarma. Za použití uživatelské karty pak mohou vstoupit přes turniket do prostor knihovny. Jsou jim k dispozici 4 studijní sály. Jeden sál je určen ke studiu multimediálních a audiovizuálních dokumentů, 3 samostatné sály jsou určeny pro prezenční studium knih uložených ve volném výběru a jeden menší sál slouží ke studiu zvlášť cenných dokumentů. Tyto dokumenty jim pracovníci knihovny na požádání přinesou ze skladů. Sklady se rozprostírají ve 3 rozlehlých podlažích. Zvlášť cenné a významné knihy jsou navíc uzamčeny v kovové kleci. Ty vůbec nejstarší a nejcennější dokumenty jsou dostupné pouze pro badatele a jsou uloženy ve speciálních místnostech s odpovídajícími podmínkami pro jejich uskladnění.
V knihovně se na stejném podlaží, jako jsou všechny studovny, nachází i menší výstavní sál a pracoviště akvizice, katalogizace a pracovna speciálních fondů. V druhém patře se nalézají kanceláře administrativy, ředitelky knihovny, dále místnosti, ve které jsou uloženy právě speciální dokumenty. Další tři podlaží jsou určeny pro již zmiňované sklady knihovního fondu. Na chodbách knihovny je vystaven historický lístkový katalog.
Mgr. Denisa Illíková, akvizice