Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Po skončení studia se mohou prokázat certifikátem o absolvování praxe ve vybrané firmě. To však není jediným přínosem modulu vyučovaném pod katedrou sociologie Filozofické fakulty. Během dvou semestrů se studenti seznámí s dalšími procesy a fungováním nejen soukromých společností, získají povědomí o způsobu testování při přijímacích pohovorech a nanečisto si vyzkouší životaschopnost vlastního podnikatelského záměru.
První absolventi pilotního ročníku si převzali diplomy ve středu 21. 6. z rukou rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty, který ve své úvodní řeči potvrdil, že budoucnost regionu netkví jen v technických oborech. Naopak, poptávka po absolventech humanitních a společenských věd stoupá. Důkazem je vysoký zájem ze strany firem, které se do projektu zapojily. Za necelý rok se počet participujících firem zvýšil z původních sedmi na dvojnásobek. Studenti mohou získat praxi například ve společnosti Kofola, ČEZ, v Aukční síni Galerie Národní 25, Nemocnici Šumperk, Tietu a dalších.
Co uchazeče vlastně čeká?
Především seznámení s realitou. Představy absolventů o trhu práce jsou často zkreslené. „V poslední době se setkáváme s tím, že uchazeči o zaměstnání jsou sebevědomější, při vstupních pohovorech jsou více partnery, než tomu bylo dříve. Zároveň ale u uchazečů postrádám jakousi pokoru. Je to dáno nedostatkem zkušeností,“ uvádí HR ředitelka společnosti OKIN Martina Szturc Káňová jeden z nedostatků dnešních absolventů. Díky modulu si však studenti mohou „natrénovat“ vstupní pohovor a vyvarovat se tak zbytečných chyb při hledání práce. Absolvují například dnes tolik populární Assessment a Development centrum, kde si mohou nacvičit různé modelové situace. Kromě užitečných rad pro vlastní sebeprezentaci se studenti naučí také pracovat v týmu, vyzkouší si nastartovat vlastní týmový projekt a v neposlední řadě je čeká neocenitelná zkušenost v podobě praxe ve vybrané společnosti. „Na základě praxe získala jedna z našich absolventek práci ve společnosti Continental,“ potvrzuje přínos modulu garantka dr. Lucie Dokoupilová z katedry sociologie FF OU.
Jedna z absolventek přiznává, že do modulu vstupovala se zcela jiným očekáváním, „vůbec jsem nepočítala s tím, že modul bude tolik orientovaný na praxi a že se nám podaří vybudovat funkční projekt,“ dodává Aneta Tomášová, studentka katedry germanistiky FF OU, která při závěrečných obhajobách představovala projekt „Hodinové vnouče“ zaměřený na volnočasové aktivity a zajišťování servisu osamělým seniorům. Ani v ostatních případech nešlo o složité projekty. Studenti při závěrečných obhajobách komisi představovali jednoduché a potencionálně funkční firmy, například fiktivní společnost A je to! – síť opravárenských firem a živnostníků pro domácnosti, psí školu Alík s aktivitami pro psy a veterinárním servisem, Pivobar – fiktivní sociální firma zaměřená na síť barů zaměstnávající osoby s handicapem a podobně. Aneta Tomášová ocenila především zpětnou vazbu, které se jí ze strany vyučujících a specialistů na HR dostalo. „Nejvíc mi pomohlo, že jsem si vyzkoušela i tu praktickou část a pak si třeba i vyslechla kritiku,“ přiznává studentka, která patří mezi 21 čerstvých držitelů certifikátu.
V rámci svého projektu si studenti nastavili základní pravidla a procesy nutné pro nastartování každé firmy. „V prvním semestru si vypracovali strategii společnosti, organizační struktury, kompetenční modely pracovních pozic, etické a vnitrofiremní dokumenty. V druhém semestru navázali jednotlivými personálními činnostmi, které je nutné vykonávat v každé firmě,“ přibližuje výuku dr. Marek Schneider z katedry sociologie. Studenti si během dvou semestrů výrazně rozšířili své kompetence, nyní mohou nabízet znalosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, jsou obeznámeni s mechanismy a kulturou společností, vyzkoušeli si vytvořit vlastní projekt a především ho obhájit před komisí složenou z odborníků na HR. S touto výbavou se do života vstupuje o něco lépe.