Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

 

5. červen 2019

17.00

Českobratrská 16 (místnost č. 214)

Známe to všichni. Ráno zazvoní budík – jednou, dvakrát, třikrát. S úlekem se budíme, ve spěchu na sebe házíme, co je zrovna po ruce, a bez váhání vyrážíme do práce či do školy. Vydatnou snídani si po cestě kompenzujeme dvojitým espressem. Následuje nekonečný koloběh nespočtu úkolů, telefonátů, mezních termínů, schůzí, zápočtů a zkoušek. Oběd? Müsli tyčinka. Jako dezert se servíruje hádka s kolegou. Na programu dne neschází ani politá košile, ztracené klíče a vybitý mobil. Po náročném maratónu se obvykle večer boříme do polštářů a do pozdních nočních hodin se oddáváme svitu našich displejů a obrazovek.

Stres, vypjaté mezilidské vztahy, nedostatečná, nebo naopak nadměrná aktivita – faktory, jež se staly součástí našeho každodenního života. Jaký vliv mají naše návyky, psychika, způsob chování a postavení ve společnosti na naše fyzické zdraví? Lze se vyhnout některým typům mnohdy fatálních onemocnění a existuje recept na věčné mládí? I na tyto otázky odpoví věhlasný britský profesor Andrew Steptoe, který působí na University College London (UCL), tedy v jedné z nejprestižnějších institucí v oblasti multidisciplinárního výzkumu na světě. Již ve středu 5. června zavítá na půdu Ostravské univerzity, kde představí propojení medicínského, přírodovědného a společenskovědního přístupu v populačním výzkum, a to v přednášce nazvané Integrating Biobehavioural Research with Social Epidemiology.

„Jedná se o oboustranný proces. Nejen, že nám dobré společenské vztahy a lepší zdravotní stav dodávají pocit, že žijeme smysluplný život, ale právě tento pocit smysluplnosti do budoucna posiluje naši společenskou a kulturní čilost, zdraví a duševní pohodu.“ – prof. Andrew Steptoe

Andrew Steptoe je profesorem psychologie a epidemiologie na University College London, kde zároveň zastává post vedoucího Katedry behaviorálních věd a zdraví, řídí jednu z nejznámějších longitudinálních epidemiologických studií na světě English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) a mimo jiné se podílel i na založení prestižního periodika British Journal of Health Psychology. Jeho autorská a editorská činnost čítá více než 20 knih vydaných prestižními nakladatelstvími, odborných článků publikoval téměř 800. Jeho h-index, tedy ukazatel hodnotící vědeckou aktivitu a kvalitu, se rovná 105, což je jeden z nejvyšších výsledků na světě. Profesor Steptoe má na svém kontě celou řadu ocenění a významných kariérních úspěchů, v současnosti se zaměřuje především na psychosociální aspekty stárnutí, spojitosti mezi duševním a fyzickým zdravím, změny chování a životního stylu a na psychobiologickou podstatu stresu.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat se osobně se světově uznávaným odborníkem – vítáni jsou všechny členky i členové akademické obce i široká veřejnost!

Prof. Andrew Steptoe vystoupí ve středu 5. června 2019 v 17.00 v budově B na ul. Českobratrská 16 (místnost 214).

 

Akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Projekt: HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225

 

Profesor Andrew Steptoe hovoří o spojitosti stresu se srdeční zástavou (BBC)

https://youtu.be/IUhcbEYUtAQ