Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Pruhované zvíře byste čekali asi spíše na Přírodovědecké fakultě či v Ostravské ZOO, než na Fakultě sociálních studií.
Ne nezbláznili jsme se a na FSS nechováme africkou faunu.
ZEBRA je název studentské skupiny, jejíž cílem je především vstupovat do veřejného prostoru (benefiční, akce, dobrovolnictví pro veřejnost, sbírky soutěže, reflexe aktuálního dění), podporovat a reflektovat činnosti fakulty (vymýšlení a realizace inovativních projektů, prezentace FSS navenek, posilování identity sociální práce, apod.) a také si navzájem pomáhat při studiu (čtenářský kroužek, podpora v psaní odborných textů, diskuze podněcující kritické myšlení, besedy s lidmi s různým typem zkušeností, s pedagogy, odborníky z praxe…)
Vizí skupiny je snaha vytvořit a udržovat na FSS OU bezpečný prostor pro aktivizaci a realizaci všech studentů/ek, jak při studiu, tak praktickém jednání v rámci profese sociální práce.
Co už tedy máme za sebou a co plánujeme?
Realizované akce:
27.4. 2016 Interaktivní beseda : Můj život s HIV/ AIDS
6/2016 Svépomocné diskuzní fórum k předmětu Metodologie společenských věd
27.9. 2016 Interaktivní beseda: Neslyšící a sociální služby
1.11. 2016 Projekce dokumentu Gayby Baby s diskuzí s osobou se zkušeností
13.12. 2016 Propagace akce: Beseda s komiksovým hrdinou, který vyrostl v dětském domově
5.1. 2017 Svépomocná studijní skupina ke zkoušce z předmětu Úvod do sociologické teorie
19.1. 2017 Projekce filmu Cesta ven s diskuzí s osobou se zkušeností
23.2. 2017 Kafe se Zebrou FSS
8.3. 2017 Oslava MDŽ a diskuze na téma Gender Pay Gap v centru PANT
21.3. 2017 Oslavy Mezinárodního dne sociální práce
Plánujeme:
3.4. 2017 Propagace a organizace WS na téma participativního výzkumu s osobami bez přístřeší
Konec dubna 2017 Projekce filmu Cesta ven v centru PANT s diskuzí s člověkem se zkušeností
Květen 2017 neformální posezení doktorandů
Červen 2017 Benefiční běh na podporu organizace Red ribbon, z.s., která aktivně podporuje a pomáhá lidem žijícím s HIV/AIDS
Září 2017 Welcome drink pro studenty a akademiky
Průběžně Podpůrné studijní skupiny
Jak vidíte, daří se nám mít plno nápadů, aktivně se scházet a pořádat zajímavé akce ve spolupráci s jinými skupinami na OU i mimo ni.
Co se nám daří už méně je aktivizovat a zapojovat studenty při akcích a rozšířit povědomí o ZEBŘE.
Věříme, že k obojímu přispěje i tento článek.
Pokud máte chuť se k nám přidat, kontaktujte Zuzku Stankovou: zuzana.stankova@osu.cz