Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve středu 7.12.2016 proběhla na Fakultě sociálních studií OU unikátní celodenní videokonference s profesorem Juhou Hämäläinenem z finské University of Eastern Finland v rámci předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce. Obsahem bylo představení a analyzování hlavní tradice teoretického sebe-pojetí sociální práce a předpokladů rozvoje sociální práce. Profesor popsal rozličnosti sociální práce v teorii a praxi. Zdůrazňoval zejména význam komparativního pohledu a výzkumu. Pozornost byla věnována také možnostem a perspektivám rozvoje sociální práce jako vědy. Přednášky pana profesora jsou nedílnou a významnou součástí celého obsahu předmětu, které doplňují celosemestrální cvičení.
Výuka neměla pouze mohologickou formu, jak by mohli někteří čtenáři předpokládat, ale během přenosu profesor kladl otázky, zadával skupinovou práci a naši studenti adekvátně formulovali odpovědi i výstupy ze skupin. Videokonference byla příležitost k oboustranné diskuzi.
1
2
Videokonference se zúčastnili studenti navazujících magisterských studijních oborů fakulty, konkrétně Sociální práce a Managementu organizací služeb sociální práce v prezenční i kombinované formě a dále studenti za zahraničí, kteří na fakultě studují v rámci programu Erasmus +. Na zpětnou vazbu ohledně realizace části předmětu formou videokonference jsme se zeptali studenta z univerzity v Trnavě Maroše Bilíka: „ Výuka sa mi páčila a bolo to obohacujúce pre každého kto rozumel . Profesor používal jednoduché slová a hovoril veľmi zrozumitelne. Páčilo sa mi ako zapájal študentov do diskusie a dával aj úlohu čo donútilo študentov k zamysleniu. Chcel by som pochváliť technickú podporu a zrealizovanie celej prednášky z technického pohľadu bolo to na veľmi dobrej úrovni, audio ,video aj plynulosť internetu a tým pádom aj kvalitnej prednašky bez technických obmedzení.“
3
Akce proběhla v nové učebně Pedagogické fakulty v budově na ulici Fráni Šrámka v Mariánských Horách. O technické zajištění a realizaci se postarali pracovníci Centra informačních technologií OU (CIT OU), konkrétně Mgr. Jan Valuštík a Pavel Víta. Přípravy započaly již na jaře 2016, kdy bylo potřeba kontaktovat kolegy z kuopijského univerzitního oddělení IT a v průběhu léta odzkoušet reálný přenos v konkrétní učebně. „Pro přenos jsme použili technologii LifeSize, kterou disponují naši kolegové z Finska. Tato cloudová technologie umožňuje vytváření rozsáhlých videokonferencí, přičemž je podporována široká paleta koncových zařízení od speciálního hardware, přes počítače, až po chytré telefony. Samozřejmostí je komunikace obrazem i zvukem ve vysoké kvalitě, ale i přenos prezentovaného obsahu,“ přibližuje Jan Valuštík z CITu.
Přenos dopadl na výbornou, tudíž velké díky kolegům z CITu OU.
 4
Zavádění moderních výukových technologií je současným trendem na všech univerzitách. Ostravská univerzita není výjimkou a realizovaná videokonference je pozitivním příkladem  naplňování univerzitního i fakultního strategického záměru na tento rok a podnětem pro roky následující. Věřím, že tyto řádky inspirují i další pracoviště OU v uspořádání výuky právě formou videokonference.
Všem, kteří se na úspěšném průběhu podíleli, velmi děkuji!
Za celý realizační tým
Marie Špiláčková
Vedoucí katedry sociální práce FSS OU