Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Na základě spolupráce Ostravské univerzity s HR specialisty a personalisty významných zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji vznikl modul HR – personální konzultant, tedy další příležitost pro studenty Ostravské univerzity zlepšit svou pozici na trhu práce.
V tomto modulu na účastníky čeká teorie i 100 hodin praxe. Během 2 semestrů projdou čtyřmi informačně-praktickými předměty v pátečních dopoledních blocích o 5 vyučovacích hodinách (8.20 – 12.25). HR praxe se pak odehraje přímo u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Součástí bude také závěrečná sebeprezentace před personalisty firem a odborníky z Ostravské univerzity v simulovaném pracovním pohovoru.
Zkušenosti i vědomosti z tohoto modulu budete moci využít nejen v rámci prezentace, například v životopisu nebo motivačním dopisu, ale také při nástupu do zaměstnání či v začátcích podnikání.
Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení „HR – personální konzultant“. Jednotlivé předměty jsou zároveň ohodnoceny kredity.
Přihlášky do modulu můžete podávat již nyní (nejpozději do 25. ledna 2017), a to elektronicky na adrese  https://portal.osu.cz/eprihlaska. Po přihlášení vyberte z nabídky Fakulta: „FFI – Filozofická fakulta“ obor s názvem „HR – personální konzultant“.
Po podání přihlášky se zamyslete a pokuste se stručně a osobitě odpovědět na následující tři otázky: Kdo jsem? Co vím o oblasti HR (Human Resources) a jaké s ní mám zkušenosti? Kde se vidím za sedm let?
Své odpovědi pošlete z oficiálních studentských e-mailů jako přílohu mailu s označením „Věc: HR II. běh“ ve formátu MS Word na: hrpersonalnikonzultant@osu.cz – také do 25. ledna 2017.
Více informací naleznete ve svých studentských emailech. Neváhejte a vrhněte se vstříc své vysněné kariéře!