Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Mezinárodní studentská konference aplikované matematiky (ISCAM) se poprvé konala v roce 1999 pod záštitou prof. Zdenky Riečanové a prof. Radko Mesiara ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Tato vědecká konference vznikla za účelem setkání vysokoškolských studentů z různých oblastí matematiky. V roce 2009 se organizátoři rozhodli rozšířit tuto konferenci i o obor informatiky, a proto konference získala nové označení (ISCAMI). Zároveň ve stejném roce do spolupráce vstoupil Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) pod záštitou prof. Viléma Nováka, tudíž se konference střídavě konala na Slovensku a v České republice.


Mladí vědci se setkali v podhůří Beskyd v malebné obci Malenovice ve dnech od 8.června do 11. června, kam zavítali studenti z Lotyšska, Slovenska, České republiky, Polska, Španělska a Rumunska. Účastníci shlédli dva tutoriály, které byly prezentovány doc. Josefem Tvrdíkem a doc. Martinem Holeňou, a sami také přednesli celkem třicet  příspěvků.
V rámci konference vědečtí pracovníci z ÚVAFM testovali chování drona, který je využíván k vědeckých aplikacím. V Malenovicích pořídil několik hromadných fotek účastníků z ptačí perspektivy.

Věříme, že na tuto dlouholetou tradici v příštím roce opět navážeme.