Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Soutěž se dělí do dvou kategorií. První kategorie je určena studentům prvního a druhého ročníku vysoké školy, druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.
Každoročně se soutěže účastní nejlepší studenti matematiky z desítek univerzit nejen z Evropy. Soutěžící jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Mezi univerzitami s vysoce kvalitním obsazením můžeme zmínit Prahu, Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další. V minulých letech se této prestižní soutěže zúčastnili například i soutěžící z Kolumbie nebo Číny.
Již ve středu 25. března začnou do Ostravy přijíždět první soutěžící. Ve čtvrtek 26. března zasedne mezinárodní porota složená ze zástupců jednotlivých univerzit, která vybere čtyři soutěžní úlohy pro každou kategorii. Soutěžící dopředu neví, jaké typy úloh budou vybrány. Oficiální zahájení soutěže proběhne v pátek 27. března v 8:30 v aule Ostravské univerzity. Vlastní soutěž začne v 9:00 v učebnách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jednotlivé úlohy opravují členové mezinárodní poroty, přičemž každá úloha je opravena minimálně třikrát. Za účelem zajištění nestrannosti není hodnotitelům známa identita soutěžících. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 28. března v 15:00 v aule Ostravské univerzity.